Dostawcy substancji czynnych

ECHA odpowiada za opublikowanie wykazu odpowiednich substancji i dostawców substancji i produktów, zgodnie z art. 95 rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPR) zmienionego rozporządzeniem (UE) nr 334/2014 z dnia 11 marca 2014 r. Wykaz ten ma na celu „zapewnić równe traktowanie osób wprowadzających do obrotu substancje czynne" (motyw 8 rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych).

Dostawcy z wykazu sporządzanego na mocy art. 95 obejmują uczestników programu przeglądu, zwolenników nowych substancji czynnych, którzy przedłożyli dokumentację na mocy art. 11 dyrektywy w sprawie produktów biobójczych (BPD) (dyrektywa 98/8/WE) lub na mocy art. 7 BPR, podmioty składające wnioski o wydanie pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu, gdy wniosek obejmuje dokumentację alternatywnej substancji czynnej (tak zwaną „dokumentację strony trzeciej"), jak również dostawcy, którzy przedłożyli wniosek zgodnie z art. 95 ust. 1 BPR, który został uznany przez ECHA jako zgodny z wymogami.

Wykaz będzie regularnie aktualizowany przez ECHA. Z dniem 1 września 2015 r. produkt biobójczy nie może zostać dostępny na rynku UE, jeżeli dostawca substancji lub dostawca produktu nie jest umieszczony w wykazie sporządzonym na mocy art. 95 dla grupy produktowej, do której należy produkt.

Informacje w wykazie są poprawne, zgodnie z wiedzą ECHA. W razie chęci przekazania uwag lub wniosków o modyfikację w wykazie prosimy o złożenie wniosku o wprowadzenie poprawek wpisów w wykazie sporządzonym na mocy art. 95. Proszę zwrócić uwagę, że czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku o modyfikację zależy od jego złożoności.

I have read and I accept the legal notice

  • Download the list of active substances and suppliers [PDF][EN] 20 March 2018
  • Download the list of active substances and suppliers [XLSL][EN] 20 March 2018

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)