Konsultacje

REACH

Wnioski o udzielenie zezwolenia
Konsultacje: 10
 • Data rozpoczęcia: 15/11/2023
 • Termin: 10/01/2024
Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów
Substancje: 1
 • Data rozpoczęcia: 15/11/2023
 • Termin: 10/01/2024
Propozycje przeprowadzenia badań
Propozycje przeprowadzenia badań: 4
 • Data rozpoczęcia: 03/11/2023
 • Termin: 18/12/2023
Propozycje przeprowadzenia badań: 17
 • Data rozpoczęcia: 04/12/2023
 • Termin: 18/01/2024

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Propozycje CLH: 1
 • Data rozpoczęcia: 16/10/2023
 • Termin: 15/12/2023
Propozycje CLH: 2
 • Data rozpoczęcia: 06/11/2023
 • Termin: 12/01/2024
Propozycje CLH: 4
 • Data rozpoczęcia: 20/11/2023
 • Termin: 19/01/2024

BPR

Odstąpienie od kryteriów wyłączenia
Substancje czynne: 1
 • Data rozpoczęcia: 03/11/2023
 • Termin: 04/01/2024
Substancje potencjalnie kwalifikujące się do zastąpienia
Substancje czynne: 3
 • Data rozpoczęcia: 03/11/2023
 • Termin: 04/01/2024
Substancje czynne: 1
 • Data rozpoczęcia: 21/11/2023
 • Termin: 22/01/2024

CAD/CMRD

Consultations on OEL proposal
OEL proposals: 1
 • Start date: 31/10/2023
 • Deadline: 12/01/2024

POPs

There are currently no ongoing consultations.