Konsultacje

REACH

Wnioski o udzielenie zezwolenia
Konsultacje: 4
 • Data rozpoczęcia: 17/02/2021
 • Termin: 14/04/2021
Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów
Substancje: 1
 • Data rozpoczęcia: 17/03/2021
 • Termin: 17/06/2021
Identyfikacja substancji wzbudzających szczególnie duże obawy
Substancje: 8
 • Data rozpoczęcia: 09/03/2021
 • Termin: 23/04/2021
Ograniczenia
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 1
 • Data rozpoczęcia: 21/12/2020
 • Termin: 21/06/2021
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 1
 • Data rozpoczęcia: 24/03/2021
 • Termin: 24/09/2021
Propozycje przeprowadzenia badań
Propozycje przeprowadzenia badań: 31
 • Data rozpoczęcia: 18/03/2021
 • Termin: 03/05/2021

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Propozycje CLH: 2
 • Data rozpoczęcia: 15/03/2021
 • Termin: 14/05/2021

BPR

Obecnie nie są przeprowadzane żadne konsultacje.

CAD/CMD

Occupational exposure limits
Call for comments and evidence: 1
 • Start date: 23/03/2021
 • Deadline: 22/06/2021
Call for comments and evidence: 1
 • Start date: 14/04/2021
 • Deadline: 13/07/2021

POPs

Obecnie nie są przeprowadzane żadne konsultacje.

Categories Display