Konsultacje

REACH

Ograniczenia
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 1
 • Data rozpoczęcia: 21/09/2022
 • Termin: 22/03/2023
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 2
 • Data rozpoczęcia: 21/12/2022
 • Termin: 22/06/2023

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Propozycje CLH: 1
 • Data rozpoczęcia: 28/11/2022
 • Termin: 27/01/2023
Propozycje CLH: 2
 • Data rozpoczęcia: 05/12/2022
 • Termin: 03/02/2023
Propozycje CLH: 1
 • Data rozpoczęcia: 19/12/2022
 • Termin: 17/02/2023
Propozycje CLH: 1
 • Data rozpoczęcia: 09/01/2023
 • Termin: 10/03/2023
Harmonised classification and labelling targeted consultations
CLH proposals: 1
 • Start date: 23/01/2023
 • Deadline: 06/02/2023

BPR

There are currently no ongoing consultations.

CAD/CMD

Consultations on OEL proposal
OEL proposals: 2
 • Start date: 26/01/2023
 • Deadline: 28/03/2023

POPs

There are currently no ongoing consultations.