Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

konsultacje

REACH

Wnioski o udzielenie zezwolenia
Konsultacje: 35
 • Data rozpoczęcia: 13/11/2019
 • Termin: 08/01/2020
Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów
Substancje: 1
 • Data rozpoczęcia: 03/10/2019
 • Termin: 16/12/2019
Ograniczenia
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 2
 • Data rozpoczęcia: 19/06/2019
 • Termin: 19/12/2019
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 1
 • Data rozpoczęcia: 25/09/2019
 • Termin: 25/03/2020
Propozycje przeprowadzenia badań
Propozycje przeprowadzenia badań: 7
 • Data rozpoczęcia: 25/11/2019
 • Termin: 09/01/2020

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Propozycje CLH: 1
 • Data rozpoczęcia: 28/10/2019
 • Termin: 10/01/2020
Propozycje CLH: 2
 • Data rozpoczęcia: 25/11/2019
 • Termin: 24/01/2020
Propozycje CLH: 4
 • Data rozpoczęcia: 09/12/2019
 • Termin: 07/02/2020

BPR

Derogations for the protection of cultural heritage
Consultation: 1
 • Start date: 19/11/2019
 • Deadline: 18/01/2020
Substancje potencjalnie kwalifikujące się do zastąpienia
Substancje czynne: 1
 • Data rozpoczęcia: 23/10/2019
 • Termin: 22/12/2019

CAD/CMD

Public consultations on OEL proposal
OEL proposals: 2
 • Start date: 17/10/2019
 • Deadline: 16/12/2019

Categories Display


Route: .live1