How to make changes to joint submissions

Jeżeli w systemie REACH-IT utworzono wspólne przedłożenie, czasem konieczne jest wprowadzenie zmian, poprawienie błędów lub dostosowanie do nowej sytuacji.

Wiodący rejestrujący wspólnego wniosku może wprowadzić pewne zmiany we wspólnym przedłożeniu, ale zmiany do następujących informacji muszą zostać dokonane przez ECHA. Aby poprosić o zmianę, należy skontaktować się z ECHA za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

Zmiana wiodącego rejestrującego

Współrejestrujący mogą przenieść rolę wiodącego rejestrującego w systemie REACH-IT, jeśli poprzedni wiodący rejestrujący i nowy wiodący rejestrujący wyrażą na to zgodę. Nowy wiodący rejestrujący będzie musiał ponownie przedłożyć wiodącą dokumentację rejestracyjną w celu zakończenia przekazania wiodącej roli.

Jeżeli wiodący rejestrujący przestał odpowiadać na twoje komunikaty, na przykład z powodu upadłości, śmierci lub innych przyczyn, współrejestrujący mogą wyznaczyć nowego wiodącego rejestrującego. Można zwrócić się do ECHA o przeniesienie wiodącej roli w REACH-IT. Konieczne będzie przedstawienie dowodów dotyczących wyznaczenia nowego wiodącego rejestrującego. Przed przeniesieniem wiodącej roli, ECHA skontaktuje się z nieaktywnym wiodącym rejestrującym.

 

Wspólnie przedkładane dokumenty

Wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania i raportu bezpieczeństwa chemicznego mogą być przedłożone przez wiodącego rejestrującego w imieniu wszystkich członków lub, ewentualnie oddzielnie przez każdego rejestrującego.

Jeżeli jako wiodący rejestrujący wskazałeś, że dokumenty te są składane wspólnie w dokumentacji wiodącego rejestrującego, nie możesz tego później zmienić. Jeżeli jednak wszyscy członkowie wspólnego przedłożenia wskazali w swojej dokumentacji, że przedkładają te dokumenty oddzielnie, możesz zwrócić się do ECHA o zmianę statusu tych dokumentów. Zanim będziesz mógł złożyć wniosek o zmianę, aby zapewnić spójność, członkowie prawdopodobnie będą musieli dokonać aktualizacji dokumentacji.

 

Rodzaj wspólnego przedłożenia

Od lata 2016 r. istnieją dwa rodzaje wspólnego przedłożenia – „pełne” i „pośrednie”. „Pełne” wspólne przedłożenie może obejmować dowolną kombinację wszystkich (standardowych) rejestracji i rejestracji pośrednich. Wspólne przedłożenie „pośrednie” musi zawierać wyłącznie rejestracje dla substancji używanej jako półprodukt, który jest (wytwarzany lub) wykorzystywany w ściśle kontrolowanych warunkach. Posiadanie jednego „pełnego” i jednego „pośredniego” wspólnego przedłożenia dla tej samej substancji nie narusza obowiązku wspólnego przedkładania dokumentacji.

Jako wiodący rejestrujący wskazujesz rodzaj wspólnego przedłożenia w systemie REACH-IT w trakcie jego tworzenia – i później nie możesz go zmienić. Jednakże można zwrócić się do ECHA o zmianę rodzaju wspólnego przedłożenia, jeżeli wszystkie rejestracje pasują do nowego typu, oraz nie istnieje jeszcze żadne wspólne przedłożenie tego typu.

 

Wielkość obrotu wspólnego przedłożenia.

Wiodący rejestrujący wskazuje wielkość obrotu wspólnego przedłożenia w dokumentacji wiodącego rejestrującego. Określa to wymogi informacyjne, które należy spełnić przez podanie informacji przekazywanych wspólnie w dokumentacji wiodącego rejestrującego. Członkowie wspólnego przedłożenia nie mogą zarejestrować większego zakresu wielkości obrotu, chyba że przedstawią wymagane dodatkowe informacje jako opcję wyłączenia.

Będąc wiodącym rejestrującym można samodzielnie zwiększyć zakres wielkości obrotu wspólnego przedłożenia, aktualizując wiodącą dokumentację rejestracyjną, ale nie możesz jej zmniejszyć. Jeżeli jednak wszyscy członkowie wspólnego przedłożenia (z wyłączeniem wiodącego rejestrującego) dokonali rejestracji w dolnym zakresie wielkości obrotu, możesz zwrócić się do ECHA o zmniejszenie zakresu wielkości obrotu wspólnego przedłożenia. Członkowie prawdopodobnie będą musieli dokonać aktualizacji swojej dokumentacji przed złożeniem wniosku o zmianę.

Po zmniejszeniu zakresu wielkości obrotu przez ECHA, należy dokonać aktualizacji dokumentacji wiodącego rejestrującego, wskazując nowy przedział wielkości obrotu dla wspólnego przedłożenia. Nie wolno usuwać żadnych danych spełniających wymogi informacyjne dla wyższego zakresu wielkości obrotu, ponieważ masz obowiązek dostarczania wszystkich posiadanych danych na temat substancji, a dane te były już dostępne.

 

 

Nazwa wspólnego przedłożenia

Jako wiodący rejestrujący wybierasz nazwę wspólnego przedłożenia w momencie jego tworzenia w REACH-IT i nie możesz jej już później zmienić. W uzasadnionych przypadkach można zwrócić się do ECHA o zmianę nazwy.

 

Usunięcie pustego wspólnego przedłożenia

Wiodący rejestrujący może usunąć wspólne przedłożenie, które zostało (błędnie) utworzone w systemie REACH-IT, o ile żaden z współrejestrujących nie przedłożył dokumentacji (z powodzeniem lub nie). Jeżeli wiodący rejestrujący nie usunie pustego, błędnie utworzonego wspólnego przedłożenia, faktyczny podmiot rejestrujący tę substancję nie będzie mógł następnie utworzyć wspólnego przedłożenia i zarejestrować się. W takim przypadku można zwrócić się do ECHA o usunięcie zaniechanego wspólnego przedłożenia.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)