Zarząd

Zarząd jest organem zarządzającym agencji. Jego rolą jest sprawowanie ogólnego nadzoru, a do jego obowiązków należy przygotowywanie budżetu i planowanie, powoływanie dyrektora wykonawczego, członków i przewodniczącego Rady Odwoławczej oraz dostarczanie raportów na temat działalności agencji instytucjom UE.

W skład zarządu wchodzi:

 • 28 członków z państw członkowskich UE;
 • trzech przedstawicieli Komisji;
 • dwóch przedstawicieli Parlamentu Europejskiego;
 • trzech obserwatorów – przedstawicieli zainteresowanych stron, wyznaczonych przez Komisję.

Oprócz tego zarząd zaprasza na posiedzenia po jednym obserwatorze z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Skład zarządu

Wszyscy członkowie zarządu są powoływani na podstawie ich doświadczenia i wiedzy fachowej w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego lub przepisów dotyczących chemikaliów. Kadencja członków zarządu wynosi cztery lata. Dopuszczalne jest jednokrotne wybranie członków na drugą kadencję.

Przedstawiciele państw członkowskich są wyznaczani przez Radę. Członkowie zarządu reprezentujący Komisję Europejską i Parlament Europejski są wyznaczani bezpośrednio przez zainteresowaną instytucję. Poza trzema członkami z prawem do głosu, Komisja mianuje również trzech członków bez prawa do głosu, którzy reprezentują zainteresowane strony.

Posiedzenia

Terminy posiedzeń w 2020 r. są następujące:

 • 19-20 marca
 • 17-18 czerwca
 • 24-25 września
 • 16-17 grudnia.

Planowane terminy posiedzeń w 2021 r. są następujące:

 • 25-26 marca
 • 23-24 czerwca
 • 23-24 września
 • 15-16 grudnia.

Sekretariat

Dyrektor wykonawczy odpowiada za zapewnienie sekretariatu dla zarządu. Wydział Zarządzania, Strategii i Stosunków Agencji wykonuje prace w praktyce.

Correspondence with ECHA's Management Board

Image
Ms Sharon McGuinness

Chair of the Management Board

mb-secretariat (at) echa.europa.eu

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)