Warsztaty akredytowanych zainteresowanych podmiotów

Warsztaty akredytowanych podmiotów zainteresowanych to platformy strategicznych dyskusji między nami a naszymi akredytowanymi podmiotami zainteresowanymi. Warsztaty umożliwiają akredytowanym podmiotom zainteresowanym przedstawienie swoich uwag na temat naszych planów pracy i priorytetów na przyszłość. Tematy każdego warsztatu są określane na podstawie komentarzy akredytowanych podmiotów zainteresowanych i innych obszarów priorytetowych określonych przez ECHA przed każdym warsztatem.
 
Coroczny warsztat jest otwarty dla wszystkich akredytowanych podmiotów zainteresowanych.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)