Wielostronne prace dotyczące bezpieczeństwa chemicznego

 

Image

Współpraca międzynarodowa Agencji odnosi się również do zobowiązań UE w zakresie prawidłowego zarządzania substancjami chemicznymi na podstawie umów wielostronnych pod auspicjami ONZ. Zaliczają się do nich: konwencja sztokholmska (w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych), konwencja rotterdamska (PIC), międzynarodowa konferencja na temat zarządzania substancjami chemicznymi (SAICM), Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju (CSD), Międzynarodowy Program WHO na rzecz Bezpieczeństwa Chemicznego (IPCS) oraz publikacja ONZ na temat globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania.

Agencja wspiera Komisję Europejską w jej działaniach w dziedzinie współpracy wielostronnej. W przypadku konwencji rotterdamskiej rolę Agencji określa rozporządzenie PIC w sprawie importu i eksportu niektórych substancji niebezpiecznych. Wsparcie udzielane przez Agencję w związku z działalnością wielostronną UE rozciąga się od udziału w przygotowaniach do posiedzeń, poprzez wysyłanie ekspertów na posiedzenia, aż po organizowanie sesji informacyjnych podczas konkretnych wydarzeń na żądanie Komisji.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)