Współpraca międzynarodowa

Choć Unia Europejska może pochwalić się najambitniejszym prawodawstwem chemicznym na świecie, to jednak nie jest osamotniona w swoich dążeniach w kierunku ograniczania ryzyka i bezpieczniejszego stosowania chemikaliów. Ustawodawcy mogą się wiele od siebie nauczyć i nawzajem sobie pomagać w celu harmonizacji zarządzania substancjami chemicznymi w różnych częściach świata. ECHA wymienia się doświadczeniami z coraz większą liczbą organów regulacyjnych w państwach uchwalających przepisy w zakresie chemikaliów podobne do rozporządzeń REACH, CLP, PIC i w sprawie środków biobójczych. Nasza działalność przyczynia się do poprawy jakości przedkładanych danych oraz klasyfikacji i oznakowania, a tym samym poprawy bezpieczeństwa produkcji i stosowania substancji chemicznych oraz zdolności podmiotów z państw trzecich do identyfikacji przedmiotowych chemikaliów.

Międzynarodowa działalność ECHA obejmie 5 następujących obszarów:

  • działalność związana z OECD;
  • działalność wielostronna dotycząca bezpieczeństwa chemicznego;
  • wsparcie dla strategii dotyczących stosunków zewnętrznych UE;
  • współpraca z równoważnymi agencjami regulacyjnymi;
  • propagowanie wiedzy w kluczowych państwach spoza UE.

Oddziaływania ECHA ze światem poza UE

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)