Oddelegowani eksperci krajowi

Oddelegowani eksperci krajowi pochodzą ze służby cywilnej krajów UE, państw EFTA lub krajów, z którymi Rada rozpoczęła negocjacje akcesyjne. Przez określony czas wnoszą do ECHA swoje wyjątkowe umiejętności i wiedzę, a następnie wracają do swoich macierzystych administracji z doświadczeniami zdobytymi w czasie pobytu w Agencji.

There are no open vacancies at the moment.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)