Procedura odwoławcza

Istnieje możliwość wniesienia do Rady Odwoławczej ECHA odwołania od niektórych decyzji ECHA wymienionych w art. 91 rozporządzenia REACH oraz w art. 77 rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych.

Zasady mające zastosowanie do postępowania odwoławczego określono w regulaminie .

Ponadto, mając na względzie udzielenie pomocy stronom w działaniu zgodnie z wymogami prawnymi oraz przy przygotowaniu ich odwołań w jak najbardziej efektywny sposób, Rada Odwoławcza przyjęła Praktyczne Instrukcje.

W tym samym celu Rada Odwoławcza opublikowała również specjalne formularze i pomocniczą listę kontrolną. Użycie tych formularzy nie jest obowiązkowe, ale stanowczo zalecane.

Formularze ułatwiające przygotowanie dokumentów w związku z odwołaniem

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)