Gebruik chemische stoffen op het werk op een veilige manier

Het veilig gebruik van chemische stoffen op uw werkplek is essentieel voor uw gezondheid en welzijn. De EU-wetgeving over chemische stoffen, bekend onder de namen REACH, CLP en Biocidenverordening, kan uitkomst bieden.

Volgens de wet moet u informatie krijgen die u kan helpen de volgende belangrijke vragen te beantwoorden: hoe gevaarlijk zijn de chemische stoffen en producten die u hanteert, en hoe kunt u deze veilig gebruiken?

Voor gevaarlijke stoffen moeten leveranciers nu meer informatie verstrekken in veiligheidsinformatiebladen en op etiketten. Uw werkgever dient deze informatie te gebruiken om risicobeheersmaatregelen te nemen teneinde ervoor te zorgen dat chemische stoffen bij u op de werkplek veilig worden gebruikt.

Deze wettelijke eisen gelden voor alle bedrijven in dezelfde mate, in welk EU-land zij zich ook bevinden en ongeacht of zij nu chemische stoffen produceren, importeren of gebruiken.

Dankzij deze wetten hebben we nu:

  • nieuwe kennis over de gevaren en risico's van en de blootstelling aan chemische stoffen en over maatregelen om deze te beheersen; 
  • betere communicatie tussen gebruikers en leveranciers;
  • betere beheersing van zorgwekkende stoffen, waardoor het gebruik ervan wordt beperkt of zij geheel uit de Europese markt worden verwijderd en door veiligere alternatieven worden vervangen.

Het uiteindelijke doel is om de blootstelling aan schadelijke chemische stoffen te beperken en ziektes, verwondingen en ongelukken te helpen voorkomen.

"Wij hebben REACH vanaf het begin ondersteund en wij geloven dat werkomgevingen er beter van worden", aldus Tony Musu van het Europees Verbond van Vakverenigingen, dat als werknemersvertegenwoordiging het werk van ECHA op de voet volgt.

U kunt ook een actieve rol spelen.

Gebruik de website van ECHA als informatiebron en pas deze kennis toe op uw werkplek.