Vergoedingen voor kmo's op grond van REACH en CLP

Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie is de enige authentieke grondslag voor het bepalen van de voorwaarden voor indeling als micro-, kleine of middelgrote onderneming.

In het geval van enige vertegenwoordigers (only representatives - OR's) moet worden bepaald of de verlaging van de vergoeding voor kleine en middelgrote ondernemingen van toepassing is op basis van de relevante gegevens van de onderneming die door de OR wordt vertegenwoordigd, waaronder relevante informatie van bedrijven die banden hebben met of partner zijn van die onderneming, overeenkomstig de aanbeveling van de Commissie.

Het is belangrijk dat dit goed gebeurt. Als u uw bedrijfsgrootte onjuist opgeeft, moet u administratiekosten en het restant van de correcte vergoeding betalen. Denk eraan dat u als registrant volledig verantwoordelijk bent voor de juistheid en authenticiteit van de informatie die wordt verstrekt tijdens de indiening van het dossier in REACH-IT. Het Agentschap aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid van advies dat door derden wordt verstrekt ten behoeve van het bepalen van uw bedrijfsgrootte of de grootte van het bedrijf dat u vertegenwoordigt als enige vertegenwoordiger.

De bedrijfsgroottecategorie bepalen

Stapsgewijze instructies voor het beoordelen van de bedrijfsgrootte.

Meer

Wat u moet doen als u de mkb-categorie onjuist hebt opgegeven

Hebt u een onjuiste bedrijfsgroottecategorie opgegeven in REACH-IT, lees dan de volgende instructies over hoe u ECHA daarover informeert.

Meer

 

Mkb-verificatie

ECHA heeft de verantwoordelijkheid om de grootte van bedrijven die beweren in aanmerking te komen voor verlagingen van de vergoeding voor het midden- en kleinbedrijf te controleren om eerlijke concurrentie te garanderen.

Meer

Administratiekosten

Na de verificatieprocedure met betrekking tot de opgegeven mkb-groottecategorie brengt ECHA administratiekosten in rekening aan registranten die ten onrechte hebben beweerd in aanmerking te komen voor een lagere vergoeding.

Meer

 

 

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)