Mkb

Of ze nu klein zijn of groot, alle bedrijven zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van chemische stoffen die ze in de EU op de markt brengen. Om u daarbij te ondersteunen, stelt ECHA veel materiaal en hulpmiddelen beschikbaar. Duizenden bedrijven, waaronder veel kleine en middelgrote ondernemingen, hebben hun chemische stoffen al bij ECHA geregistreerd.

Als de REACH-, de CLP-, de PIC- en de Biocidenverordening nieuw voor u zijn, is het eerste dat u moet doen meer te weten komen over uw rechten en verantwoordelijkheden. Deze zijn afhankelijk van uw rol in de toeleveringsketen, de specifieke stof die u importeert, de fabricage, de opslag en het gebruik van de stof, alsmede het gevaar ervan.

Lagere vergoedingen voor kleine en middelgrote ondernemingen

Kleine en middelgrote ondernemingen komen krachtens de REACH-, de CLP- en de Biocidenverordening in aanmerking voor lagere vergoedingen. De kortingen zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf overeenkomstig het bepaalde in Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie en kunnen oplopen tot 95% van de standaardvergoeding voor een REACH-registratie.