Vereiste informatie voor registratie

De informatievereisten van REACH zijn afhankelijk van de hoeveelheid en het gebruik van uw stof. Als u niet over alle noodzakelijke gegevens beschikt, kunt u onderhandelen over toegang tot individuele onderzoeken of tot alle gegevens die al door bestaande registranten zijn ingediend.

  • U hoeft alleen te betalen voor gegevens die u feitelijk nodig hebt voor uw registratie.
  • U moet de geschiktheid en de kwaliteit van de gegevens waarover u met het oog op toegang onderhandelt, kritisch beoordelen.
  • Het is niet altijd nodig een test op gewervelde dieren uit te voeren om aan de informatievereisten te voldoen, ook al vermeldt REACH het uitvoeren van dierproeven. U kunt alsnog alternatieve methoden aanwenden of van bepaalde informatievereisten afzien als dit wetenschappelijk gerechtvaardigd is, zelfs al hebben de bestaande registranten reeds een test op gewervelde dieren uitgevoerd en ingediend.
  • Onder standaardinformatievereisten wordt de informatie verstaan die minimaal vereist is om aan de registratieverplichtingen van REACH te voldoen. Zij worden in onderstaande tabel opgesomd. Indien het gaat om een tussenproduct onder strikt gecontroleerde voorwaarden, hoeft u enkel de informatie te verstrekken die u tot uw beschikking heeft.

De informatievereisten zijn vóór de uiterste registratietermijn van 2018 veranderd. Als het niet langer nodig is bepaalde informatie te verstrekken, hoeft u ook geen overeenstemming met uw mederegistranten te bereiken over de aan het gezamenlijk gebruik van deze informatie verbonden kosten (zelfs als de gegevens al door de bestaande registranten gegenereerd en ingediend zijn).
 

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)