Wat wel en niet te doen bij onderhandelingen over het gezamenlijk gebruik van gegevens

Deze adviezen over wat wel en wat niet te doen, kunnen u helpen uw onderhandelingen over het delen van gegevens te laten slagen.

 

Wel doen Niet doen
Betrouwbaar, consequent en open zijn bij alle onderhandelingen

Verwachten dat de andere partij uw werk voor u doet

Handelen binnen de wettelijke termijnen

Een onredelijke termijn stellen waarbinnen de onderhandelingen moeten worden afgerond

Alle stappen van de onderhandelingen, elke e-mail, elk telefoongesprek en elke bijeenkomst schriftelijk registreren

Vertrouwelijke of commercieel gevoelige informatie openbaar maken

 Het bedrijf/de persoon met wie u onderhandelt, behandelen zoals u zelf verwacht te worden behandeld

De kosten (tijd, middelen, enz.) van de onderhandelingen veronachtzamen

Duidelijk en ondubbelzinnig zijn over wat u wilt bereiken

Op u laten wachten

Gevoelig zijn voor de capaciteit, grootte en situatie van de partij waarmee u onderhandelt

Verwarrende signalen afgeven

Onmiddellijk reageren op alle redelijke verzoeken/vragen/berichten

Naar voren gebrachte kwesties negeren

De andere partij een schappelijke en redelijke termijn geven om u te antwoorden

Onderhandelen over de prijs zonder objectieve criteria te hanteren

Onderhandelingen baseren op de gegevens en de waarde daarvan

Alle informatie die u tijdens onderhandelingen ontvangt, kritisch beoordelen

Concreet zijn als u het niet eens bent met de voorgestelde aanbiedingen

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)