Maak afspraken met uw mederegistranten

Als potentiële registrant kunt u te maken krijgen met twee situaties:

  1. Als er nog geen registratie is ingediend, moet u met de andere potentiële mederegistranten ervoor zorgen dat een gezamenlijke registratie wordt opgesteld. Als u de enige registrant voor een stof bent, moet u alleen te werk gaan.
  2. Als al een gezamenlijke registratie bestaat, moet u met de registranten contact opnemen en ermee instemmen om met hen mee te doen.

Als er nog geen registratie voor uw stof bestaat, moet u met uw mederegistranten afspreken hoe er binnen uw informatie-uitwisselingsforum voor stoffen (SIEF) wordt gewerkt en gecommuniceerd. SIEF-leden moeten beschikbare wetenschappelijke gegevens gezamenlijk gebruiken en een besluit nemen over hoe gegevenshiaten worden opgevuld. U dient de relevantie, betrouwbaarheid en toereikendheid van de beschikbare gegevens te bespreken. Dit kost tijd en moet worden gedaan voordat het registratiedossier wordt opgesteld en ingediend. Ten slotte moet u tot een akkoord komen over het delen van de kosten.

Als uw stof al geregistreerd is, is het voorbereidende werk waarschijnlijk al gedaan. U dient contact op te nemen met de hoofdregistrant om lid te worden van de gezamenlijke indiening nadat er een akkoord is bereikt over het gezamenlijk gebruik van gegevens en het delen van de kosten.

Delen van de kosten

Krachtens REACH moeten de kosten op een eerlijke, transparante en niet-discriminerende manier worden gedeeld. Het gezamenlijk gebruik van gegevens is bedoeld om de feitelijke kosten in verband met registratie te delen, niet om voor welke partij dan ook een voordeel te scheppen. SIEF-leden moeten een overeenstemming bereiken over hoe de kosten van gegevens en de kosten van de SIEF-administratie worden gedeeld.

Ondersteuning door ECHA

In laatste instantie, als u het met uw mederegistranten niet eens kunt worden over gegevens- en kostendeling, kan ECHA uw zaak beoordelen. Dit kan in bepaalde omstandigheden resulteren in het recht om te verwijzen naar de relevante gegevens. De procedure voor geschillen over het gezamenlijk gebruik van gegevens kan gratis en zonder juridische ondersteuning worden gevoerd.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)