Informatie-eisen: 10 tot 100 ton per jaar

Om een stof te registreren die is vervaardigd of ingevoerd in een hoeveelheid tussen de 10 en 100 ton per jaar moet u informatie aanleveren over de fysisch-chemische, toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen van de stof. Uitgebreide informatie is te vinden in bijlagen VII en VIII van REACH.

Op basis van de gegevens die u heeft, probeert u met uw mederegistranten tot de juiste indeling en etikettering voor uw stof te komen.

Daarnaast moet u de resultaten van uw chemische veiligheidsbeoordeling vastleggen in een chemisch veiligheidsrapport. In bijlage I van REACH staan de algemene voorschriften voor het opstellen van chemische veiligheidsrapporten.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)