Informatie-eisen: 10 tot 100 ton per jaar

Om een stof te registreren in de tonnagecategorie 10 tot 100, moet u de informatie verschaffen die in kolom 1 van bijlage VII en VII van REACH is gespecificeerd, bestaande uit bepaalde fysicochemische gegevens, toxicologische informatie en ecotoxicologische informatie. In kolom 2 staan de aanpassingsmogelijkheden voor de specifieke eigenschappen. De vereiste standaardinformatie kan tevens worden aangepast volgens de algemene regels van bijlage XI.

Bovendien dient u de resultaten van uw chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) te documenteren in een chemisch veiligheidsrapport (chemical safety report - CSR), zoals aangegeven in bijlage I van REACH. U moet met mederegistranten overeenkomen of de hoofdregistrant de CSR gezamenlijk verzendt of dat individuele registranten hun eigen CSR's afzonderlijk verzenden. Tevens is het praktisch om met uw mederegistranten de gepaste classificatie en etikettering overeen te komen.

Betrouwbare conclusies over classificatie en PBT/vPvB-beoordeling vormen hoekstenen van een goede CSA, aangezien de beoordeling van de blootstelling en de karakterisering van de risico's worden getriggerd door de classificatie van en het voldoen aan PBT/vPvB-criteria.

De plicht om een testvoorstel op te stellen geldt ook als de potentiële registranten, als gevolg van de toepassing van de regels in kolom 2 van de bijlagen, tests (in een hogere categorie) uit bijlage IX of X voorstellen als alternatief voor de standaardeisen van de bijlagen VII en VIII.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)