Informatie-eisen: 1 tot 10 ton per jaar

Om een stof te registreren die is vervaardigd of ingevoerd in een hoeveelheid tussen de 1 en 10 ton per jaar moet u informatie aanleveren over de fysisch-chemische, toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen van de stof, behalve wanneer deze verplichting niet van toepassing is op uw stof. Uitgebreide informatie over deze vereisten is te vinden in bijlage VII van REACH.

Op basis van de gegevens die u heeft, probeert u met uw mederegistranten tot de juiste indeling en etikettering van uw stof te komen.

Als u kunt aantonen dat uw stof een voorspeld laag risico heeft, kunt u profiteren van beperkte informatievereisten en hoeft u alleen de fysisch-chemische informatie in te dienen (genoemd in punt 7 van bijlage VII).

Maar als u uw registratie voor 1 tot en met 10 ton per jaar indient met de volledige informatie uit bijlage VII, hoeft u geen registratievergoeding te betalen. In dit geval moet u een vergoedingenvrijstelling aanvragen wanneer u uw dossier aanmaakt in IUCLID. Indien uw stof echter voldoet aan de criteria in bijlage III, wordt de vergoeding niet kwijtgescholden en moet u de registratievergoeding dus betalen.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)