Informatie-eisen: 1 tot 10 ton per jaar

Om een stof te registreren in de tonnagecategorie 1 tot 10, moet u de informatie verschaffen die in kolom 1 van bijlage VII van REACH is gespecificeerd, met inbegrip van bepaalde fysicochemische gegevens, toxicologische informatie en ecotoxicologische informatie, behalve indien de eis niet van toepassing is op uw stof. In kolom 2 staan de aanpassingsmogelijkheden voor de specifieke eigenschappen. De vereiste standaardinformatie kan tevens worden aangepast volgens de algemene regels van bijlage XI.

De plicht om een testvoorstel op te stellen geldt ook als de potentiële registranten, als gevolg van de toepassing van de regels in kolom 2 van de bijlagen, tests (in een hogere categorie) uit bijlage IX of X voorstellen als alternatief voor de standaardeisen van de bijlagen VII en VIII.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)