Van indiening tot besluit

Na indiening doorloopt uw dossier de volgende stappen:

 

1. Controle van bedrijfsregels

Met de controle van bedrijfsregels wordt zeker gesteld dat uw dossier kan worden verwerkt door ECHA. ECHA gaat bijvoorbeeld na of uw dossier het juiste IUCLID-formaat heeft en of bepaalde administratieve informatie in overeenstemming is met uw indieningstype.

Als de controle van bedrijfsregels is doorlopen, betekent dat alleen dat uw dossier is geaccepteerd voor verwerking, niet dat uw registratie al is afgerond. Nadat u de controle van bedrijfsregels hebt doorlopen, krijgt u een indieningsnummer. Dit is uw referentie in alle correspondentie met betrekking tot uw registratie tot u een registratienummer hebt gekregen.

Als uw dossier niet door de controle van bedrijfsregels komt, moet u hem corrigeren en opnieuw indienen.

 

2. Controle op technische volledigheid

Als uw dossier is geaccepteerd voor verwerking, is de volgende stap de controle op technische volledigheid. In dit stadium wordt uw dossier gecontroleerd om er zeker van te zijn dat alle door REACH vereiste informatie erin staat. Deze controle omvat een handmatige verificatie van bepaalde elementen die niet automatisch kunnen worden gecontroleerd. Als er informatie ontbreekt, moet u opnieuw een volledig dossier indienen binnen de gestelde termijn.

Als uw dossier niet door de controle op technische volledigheid raakt, is slechts één extra indiening toegestaan. Neem contact op met de helpdesk van ECHA als u niet zeker weet welke informatie u nog moet verstrekken. Als de tweede indiening er niet door komt, moet u een nieuwe indiening opstellen. Betaalde registratievergoeding wordt niet teruggestort.

 

3. Factuur voor de registratievergoeding

Tegelijkertijd met de controle op technische volledigheid krijgt u een factuur voor de registratievergoeding via REACH-IT. U moet de factuur vóór de uiterste datum betalen.

Als u uw volledige vergoeding niet betaalt vóór de uiterste datum op de factuur, wordt uw dossier afgewezen en moet u een nieuwe indiening opstellen. ECHA kan geen te late betalingen accepteren. Als u te laat betaalt, wordt uw registratie afgewezen en is een nieuwe indiening vereist. In geval van afwijzingen kan ECHA geen betaalde vergoedingen terugbetalen.

 

4. Besluit over uw registratie

U krijgt van ECHA een besluit over uw registratie via REACH-IT.

Als de controle op technische volledigheid met succes is doorlopen en de factuur is betaald, wordt uw dossier als volledig beschouwd en krijgt u een registratienummer. De registratiedatum is de datum waarop u het indieningsnummer van ECHA ontvangt.

Als uw dossier voor de tweede keer niet door de controle op technische volledigheid raakt of als u de vergoeding niet op tijd betaalt, wordt het dossier afgewezen.

 

5. Publicatie van informatie uit uw dossier

ECHA zal automatisch alle niet-vertrouwelijke informatie uit uw registratiedossier op zijn website publiceren. U kunt verzoeken informatie vertrouwelijk te behandelen, wat ECHA dan zal beoordelen. Als het verzoek niet afdoende is gemotiveerd, wordt de informatie gepubliceerd. Zie voor meer informatie onze webpagina Publicatie van informatie uit dossiers.

Communicatie met onze klanten

Het kan zijn dat u het veiligheidsinformatieblad voor uw stof na de registratie moet bijwerken.

In de volgende gevallen moeten veiligheidsinformatiebladen worden bijgewerkt:

  • Als u nieuwe informatie hebt over de gevaren of risicobeheersmaatregelen met betrekking tot uw stof.
  • Na verlening of weigering van een autorisatie voor uw gebruik van een stof.
  • Nadat het gebruik van uw stof aan beperkingen is onderworpen.

Als u uw veiligheidsinformatieblad bijwerkt na REACH-registratie, denk er dan aan het registratienummer erin te vermelden.

Houd uw registratie actueel

Het is uw verantwoordelijkheid uw registratie actueel te houden. Dit is bijvoorbeeld nodig als:

  • u de samenstelling van uw stof verandert;
  • u het productievolume verhoogt en naar een nieuwe hoeveelheidsklasse gaat;
  • u aanvullende informatie ontvangt, bijvoorbeeld over de indeling en etikettering van uw stof.

Denk er ook aan uw bedrijfsinformatie en andere administratieve informatie actueel te houden.

Bijwerkingen moeten zo snel mogelijk bij ECHA worden ingediend via REACH-IT. Voor sommige bijwerkingen wordt een vergoeding in rekening gebracht.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)