Van indiening tot besluit

Uw dossier doorloopt na indiening de volgende stappen:

 

1. Controle bedrijfsregels

Door de controle van de bedrijfsregels kan uw dossier door ECHA worden verwerkt. ECHA verifieert bijvoorbeeld dat uw dossier in het juiste IUCLID-formaat is en dat bepaalde administratieve informatie overeenkomt met uw type indiening.

Het doorlopen van de bedrijfsregels bevestigt alleen dat uw dossier is geaccepteerd voor verwerking en niet dat uw registratie is afgerond. U ontvangt een indieningsnummer zodra u de controle van de bedrijfsregels hebt doorlopen. Dit is uw referentie voor alle correspondentie met betrekking tot uw registratie, tot u een registratienummer hebt ontvangen.

Als uw dossier de controle van de bedrijfsregels niet doorloopt, moet u het corrigeren en opnieuw verzenden.

 

2. Controle op technische volledigheid

Nadat uw dossier is geaccepteerd voor verwerking, is de volgende stap de controle op technische volledigheid. Tijdens deze fase wordt uw dossier gecontroleerd om er zeker van te zijn dat alle informatie die REACH vereist aanwezig is. Deze controle omvat een handmatige verificatie van bepaalde elementen die niet automatisch kunnen worden gecontroleerd. Als informatie ontbreekt, moet u een volledig dossier opnieuw verzenden binnen het gespecificeerde tijdsbestek.

Als uw dossier de controle op technische volledigheid niet doorloopt, is slechts één extra indieningspoging toegestaan. Neem contact op met de helpdesk van ECHA als u niet zeker weet welke informatie u nog moet verschaffen. U moet een nieuwe indiening doen als de tweede poging mislukt. Een eventuele betaalde registratievergoeding wordt niet gerestitueerd.

 

3. Factuur voor de registratievergoeding

Tezamen met de controle op technische volledigheid ontvangt u via REACH-IT een factuur voor de registratievergoeding. U dient de factuur te voldoen voor de vervaldag.

Als u de volledige kosten niet betaalt voor de vervaldatum, wordt uw dossier geweigerd en moet u een nieuwe indiening doen. ECHA accepteert geen te late betalingen. Als u te laat betaalt, wordt uw registratie geweigerd en is een nieuwe indiening vereist. ECHA restitueert geen betaalde kosten in geval van weigeringen.

 

4. Besluit over uw registratie

U ontvangt van ECHA via REACH-IT een besluit over uw registratie.

Indien de controle op technische volledigheid succesvol is en de factuur is betaald, wordt uw dossier als volledig beschouwd en ontvangt u een registratienummer. De registratiedatum is de datum waarop u het indieningsnummer ontvangen hebt van ECHA.

Het dossier zal worden geweigerd als uw dossier de controle op technische volledigheid de tweede keer ook niet doorlopen heeft of als u de kosten niet op tijd betaalt.

 

5. Publicatie van informatie uit dossiers

ECHA publiceert automatisch alle niet-vertrouwelijke informatie van uw registratiedossier op haar website. U kunt verzoeken informatie vertrouwelijk te behandelen. ECHA zal dit verzoek beoordelen. De informatie zal worden gepubliceerd indien het verzoek niet gerechtvaardigd is. Lees meer op onze webpagina Publicatie van informatie uit dossiers

Communicatie met uw klanten

Mogelijk moet u na registratie het veiligheidsinformatieblad voor uw stof bijwerken.

Veiligheidsinformatiebladen moeten in de volgende gevallen worden bijgewerkt:

  • Als u nieuwe informatie over de gevaren of risicobeheersmaatregelen voor een stof hebt.
  • Zodra autorisatie voor uw gebruik van een stof is toegekend of geweigerd.
  • Zodra het gebruik van uw stof is beperkt.

Vergeet niet het registratienummer in uw veiligheidsinformatieblad op te nemen als u het bijwerkt na een REACH-registratie.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)