Hoe maakt u uw registratiedossier aan in REACH-IT?

Als u een mederegistrant bent en u instemt met al de informatie die de hoofdregistrant namens u heeft verstrekt, kunt u uw registratiedossier volledig opstellen in REACH-IT. U hoeft de IUCLID-software dan niet te installeren.

Voor deze optie moet u inloggen bij REACH-IT. Op de homepage van REACH-IT, selecteert u onder 'Submit a dossier' (Dossier indienen) de optie Prepare online in REACH-IT (Online in REACH-IT opstellen)

U moet eerst de gezamenlijke indiening selecteren waarbij u zich wilt aansluiten om uw stof te registeren.

Vervolgens leidt de dossieraanmaakwizard van REACH-IT u door het proces en naar de velden die u moet invullen. U moet de volgende informatie verstrekken:

  • identiteit en samenstelling van de stof;
  • indeling en etikettering (indien deze afwijken van de hoofdregistratie);
  • geschatte hoeveelheden, locaties en gebruiksvormen;
  • richtsnoeren voor een veilig gebruik van de chemische stof of een chemisch veiligheidsrapport (CSR), als u de door de hoofdregistrant verstrekte informatie niet gebruikt en uw eigen informatie indient;
  • samenvatting van de PBT-beoordeling (beoordeling van de mate waarin de stof persistent, bioaccumulerend en toxisch is), alleen als u zelf een chemisch veiligheidsrapport verstrekt;
  • administratieve basisinformatie over uw bedrijf.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)