Beknopt richtsnoer

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) stelt een reeks verkorte versies van de REACH-richtsnoeren (begeleidingsdocumenten) samen om de oorspronkelijke door het Agentschap gepubliceerde richtsnoeren toegankelijker te maken voor de industrie.

In deze verkorte versies worden in eenvoudige bewoordingen de belangrijkste onderdelen van het hele pakket richtsnoeren uitgelegd ten behoeve van managers van grote bedrijven maar ook van leidinggevenden in kleine en middelgrote ondernemingen. Het stelt bedrijven in staat zich snel een beeld te vormen van de gevolgen die de verschillende aspecten van REACH voor hen zullen hebben. Dergelijke verkorte documenten met beknopte richtsnoeren kunnen natuurlijk niet alle details bevatten. Het is dan ook raadzaam om bij twijfel de volledige richtsnoeren te raadplegen.

Sommige van deze documenten zijn of zullen worden vertaald in officiële EU-talen. De vertalingen kunnen via deze webpagina worden opgeroepen: gebruik het taalmenu in de rechterbovenhoek van deze pagina.

 

Vereisten voor stoffen in voorwerpen

 

Beknopt richtsnoer
PDF-bestand downloaden ( Bijgewerkt 26/01/2018)
Relevant richtsnoer
PDF-bestand downloaden

 

Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD)
Beknopt richtsnoer
PDF-bestand downloaden  (21/11/2017)
Relevant richtsnoer
PDF-bestand downloaden (28/11/2017)
Beknopt Richtsnoer Registratie

 

Beknopt richtsnoer
PDF-bestand downloaden (30/08/2017)
Relevant richtsnoer
PDF-bestand downloaden

 

Beknopt richtsnoer identificatie en naamgeving van stoffen volgens REACH en CLP

 

Beknopt richtsnoer
PDF-bestand downloaden (05/04/2017)
Relevant richtsnoer
PDF-bestand downloaden

 

Beknopt richtsnoer over gemeenschappelijk gebruik van gegevens

 

Beknopt richtsnoer
PDF-bestand downloaden (28/03/2017)
Relevant richtsnoer
PDF-bestand downloaden

 

Opstellen van veiligheidsinformatiebladen

 

Beknopt richtsnoer
PDF-bestand downloaden (17/12/2015)
Relevant richtsnoer
PDF-bestand downloaden

 

Downstreamgebruikers
Beknopt richtsnoer
PDF-bestand downloaden  (13/12/2013)
Relevant richtsnoer
PDF-bestand downloaden

 

Beknopt richtsnoer on Chemical Safety Assessment

 

Beknopt richtsnoer
Dit Beknopt richtsnoer is vervallen. Zie hoofdstuk 6 van de Wegwijzer voor managers in het midden- en kleinbedrijf en REACH-coördinatoren.
pdf downloaden
Relevant richtsnoer
Meer informatie
 

Categories Display