Handelaar in zeer gevaarlijke chemische stoffen

Importeert u chemische stoffen die in de EU verboden of aan strenge beperkingen onderworpen zijn?

Dit kunnen industriële chemicaliën, gewasbeschermingsmiddelen of biociden zijn die geïmporteerd worden in de vorm van stoffen, mengsels of voorwerpen. In dit geval dient u te voldoen aan de vereisten van de verordening inzake voorafgaande geïnformeerde toestemming (Prior Informed Consent of PIC). 

Zo ja, dan moet u:

  • nagaan of de import is toegestaan overeenkomstig de relevante wetgeving (zoals REACH, de biocidenverordening, de verordening inzake gewasbeschermingsmiddelen, nationale wetgeving, enz.);
  • verslag doen van de geïmporteerde hoeveelheden aan de relevante instantie in de EU.

Controleer of uw chemische stof valt onder de rubriek "Aan PIC onderworpen chemische stoffen".

Exporteert u ook naar landen buiten de Europese Unie?

Als een of meer van uw industriële chemicaliën, gewasbeschermingsmiddelen of biociden verboden zijn of onderworpen zijn aan strenge beperkingen in de EU, moet u hoogstwaarschijnlijk voldoen aan de vereisten van de PIC-verordening. Dit houdt in dat u ECHA moet informeren over de export ervan (als stoffen of in mengsels/voorwerpen) en in sommige gevallen ook de voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) moet verkrijgen van het land van invoer. 

Controleer of uw chemische stof valt onder de rubriek "Aan PIC onderworpen chemische stoffen".

 

Categories Display