Het zoeken van hulp

Vanuit zakelijk oogpunt gezien

Slimme ondernemingen zetten deze wettelijke verplichtingen om in bedrijfsmogelijkheden.

Communicatie binnen de toeleveringsketen 

Dit is niet alleen een middel om de chemische veiligheid te vergroten:

  • Het kan u helpen bij het inschatten van de levering van stoffen die essentieel zijn voor uw onderneming.
  • Het kan uw kennis en begrip helpen te verbeteren van hoe uw chemicaliën worden gebruikt, alsook de toekomstige vraag ernaar. Dit kan worden gebruikt om uw klantenportefeuille te herzien en nieuwe producten te ontwikkelen.

Wees proactief

Een beslissing om een stof te reguleren op EU-niveau kan lange tijd hebben op uw onderneming. U hebt een mogelijkheid om bij te dragen aan de besluitvorming en om een veiliger alternatief te bevorderen.

ECHA voert regelmatig overleg over voorstellen om:

  • de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen te harmoniseren 
  • zeer zorgwekkende stoffen te identificeren
  • te besluiten welke zeer zorgwekkende stoffen voorafgaande toestemming vereisen
  • het tijdelijk gebruik van zeer zorgwekkende stoffen door individuele ondernemingen toe te staan
  • bepaalde vormen van gebruik van stoffen te beperken
  • biociden die in aanmerking komen voor vervanging, te identificeren

Volg de regulering van uw stof

REACH

Regelmatig worden recent vastgestelde zeer zorgwekkende stoffen toegevoegd aan de kandidatenlijst van stoffen die voor verplichte autorisatie in aanmerking komen. En er worden nieuwe beperkingen ingesteld. Wanneer u op de hoogte blijft van deze wettelijke ontwikkelingen, bent u beter in staat om uw werkomgeving in te schatten, om uw klantenportefeuille te herzien en om een geschikte ondernemingsstrategie te ontwikkelen. 

Het reguleren van zeer gevaarlijke stoffen geschiedt in vele stappen. U kunt onze website bezoeken om uw stoffen te volgen. ECHA publiceert informatie en lanceert openbare raadplegingen bij elke stap in de vergunningen- en beperkingenprocedure.

Biociden

Om het verzoek tot toelating van een product tijdig in te dienen, moet u de status van de werkzame stof ervan controleren. Is de stof goedgekeurd of wanneer wordt een beslissing voor de goedkeuring ervan verwacht? Komt de stof in aanmerking voor vervanging?

U kunt ook de adviezen opvolgen van het Comité voor biociden dat uitspraken doet over de veiligheid van onderzochte werkzame stoffen en aanbevelingen doet voor de goedkeuring of niet-goedkeuring ervan door de Europese Commissie. Vroegtijdig informatie inwinnen kan u helpen bij het nemen van zakelijke beslissingen.


Gratis ondersteuning

Voor een algemeen begrip en actuele informatie over de wetgeving wendt u zich tot de nationale helpdesk of tot die van ECHA.

Voor sectorspecifieke informatie en ondersteuning neemt u contact op met uw branchevereniging. Zij volgt nauwlettend de wetgeving en verleent praktische ondersteuning aan haar leden. Sommige verenigingen beschikken ook over sectorspecifieke helpdesks.

Voor informatie over EU-financiering neemt u contact op met het Enterprise Europe Network. 

Voor stofspecifieke vragenbenadert u uw leveranciers en andere ondernemingen in uw toeleveringsketen. Eén van de doelstellingen van de wetgeving is het verbeteren van de communicatie binnen de toeleveringsketen ten behoeve van een veiliger gebruik. 

Ondersteuning tegen betaling

U kunt er voor kiezen een adviseur voor uw REACH-verplichtingen in te huren. Wees voorzichtig - betaal niet voor zaken die u niet nodig hebt. Er is een checklist om u te helpen bij het kiezen van een geschikte adviseur. 

Financiële ondersteuning

U komt wellicht in aanmerking voor financiering door de EU of uw lidstaat, in het bijzonder als u innovatief bent, werkgelegenheid schept, een kleine onderneming bent, onderzoek verricht of een focus op duurzaamheid hebt.

 

Controleer Europese en nationale financiering

Categories Display