Aan de slag

De meeste bedrijven maken op de een of andere manier gebruik van chemische stoffen. Dergelijke stoffen zijn essentieel voor onze manier van leven en voor onze economie, maar moeten veilig worden gehanteerd ter bescherming van onze gezondheid en het milieu. 

In de gehele Europese Economische Ruimte (EER), die bestaat uit de EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, gelden gelijke normen voor de productie, de levering en het veilige gebruik van chemische stoffen. Deze normen gelden voor bedrijven, ongeacht hun positie in de toeleveringsketen, en voor de producten die zij produceren, importeren, exporteren, leveren of gebruiken.

Dit houdt in dat de wetgeving op de een of andere manier ook op uw bedrijf van toepassing is. Zij:

  • geldt voor alle sectoren die chemische stoffen produceren, importeren, distribueren of als grondstoffen of eindproducten gebruiken (niet alleen voor de chemische industrie);
  • geldt voor u ongeacht de grootte van uw bedrijf;
  • maakt u verantwoordelijk voor het veilige gebruik van de stoffen die u op de markt brengt of die u gebruikt;
  • vereist dat elke speler in de toeleveringsketen informatie overbrengt over het veilige gebruik van chemicaliën;
  • geeft consumenten het recht vragen te stellen over zeer zorgwekkende stoffen in uw voorwerpen.

Wat u moet doen, hangt af van het soort producten dat u op de markt brengt of gebruikt:

  • afzonderlijke stoffen, waaronder metalen,
  • mengsels, of
  • voorwerpen.

U moet aan extra vereisten voldoen als u gevaarlijke producten op de markt brengt. 

Indien dit nieuw voor u is, moet u hier beginnen. De eerste stap is om voor elk product te achterhaln wat uw rol is in de toeleveringsketen en vervolgens na te gaan wat er van u wordt verwacht. Het is mogelijk dat één bedrijf meer dan één rol vervult.


 

Afbeelding

 

Afbeelding

 

Afbeelding

 

Afbeelding

 

Afbeelding

 

Afbeelding

 

Afbeelding

 

Afbeelding

 

Vrijstellingen?

Image