Hoe een C&L-aanmelding indienen en bijwerken

Uw kennisgeving kan alleen elektronisch worden ingediend via het REACH-IT-portaal op de ECHA-website. Hiervoor moet u zich eerst bij REACH-IT registreren en een account aanmaken.

Mogelijk hebt u al een account, of hebt u al een of meer kennisgevingen gedaan en wilt u nu een update indienen. Aangezien informatieverstrekkers en registranten krachtens artikel 41 van de CLP-verordening alles in het werk moeten stellen om een overeengekomen vermelding voor dezelfde stof tot stand te brengen, is het normaal dat kennisgevingen worden bijgewerkt.

Voor het opstellen en indienen van een nieuwe kennisgeving of een update van een kennisgeving doorloopt u de volgende stappen:

 1. Maak uw account aan in REACH-IT
  Wanneer u al een account hebt, is het niet nodig om speciaal voor de kennisgeving een nieuwe account aan te maken. Wanneer u uw REACH-IT-gebruikersnaam en/of -wachtwoord bent vergeten, kunt u het ECHA Accounts-contactformulier gebruiken om hulp in te roepen.
 2. Creëer een kennisgevingsgroep (optioneel)
  Kennisgevers kunnen ook een groep fabrikanten en/of importeurs vormen en gezamenlijk een kennisgeving van hun overeengekomen indeling en etikettering indienen voor de inventaris van indelingen en etiketteringen. Deze stap is niet verplicht. De groep fabrikanten en/of importeurs kan worden aangemaakt in REACH-IT.
 3. Stel uw C&L-kennisgeving/kennisgevingsupdate op
  U kunt IUCLID of het onlinedossier gebruiken. Indien u uw kennisgeving hebt ingediend als onderdeel van een registratiedossier, moet u een registratie-update indienen (artikel 22 REACH) om uw kennisgeving bij te werken.

  Klik op onderstaande links voor meer informatie over de beschikbare instrumenten en om uit te vinden welk instrument voor u het meest geschikt is.

   

  IUCLID
  In uw IUCLID-gegevensverzameling kunt u alle gevraagde informatie vermelden en een indelings- en etiketteringsdossier aanmaken.
  • Met IUCLID kunt u meer dan één samenstelling voor dezelfde stof opnemen (bijvoorbeeld vanwege verschillende onzuiverheidsprofielen) en elke samenstelling koppelen aan een specifieke indeling en etikettering. Elke kennisgever kan slechts één kennisgeving per stof indienen, en dit is het enige instrument waarmee u verschillende samenstellingen voor één stof kunt indienen.
  • Eerdere gebruikers van IUCLID zullen dit mogelijk praktisch vinden.
  • Dit is eveneens handig voor degenen die in het kader van REACH een registratie willen indienen voor de uiterste registratietermijn van 2018.

   

  Onlinedossier
  U kunt de gevraagde gegevens handmatig invoeren in REACH-IT.
  • Wanneer u slechts enkele stoffen hoeft aan te melden en u op dit moment geen gebruik maakt van IUCLID, heeft onlinekennisgeving via REACH-IT mogelijk uw voorkeur.
  • Deze optie kan handig voor u zijn als u een kleine of middelgrote onderneming bent en het gaat om een klein aantal stoffen en individuele rechtspersonen.
  • In het online-instrument kunt u instemmen met de indelings- en etiketteringskennisgeving of -registratie die al door een ander bedrijf is gedaan.
  Opmerking: Indien uw CLP-verplichtingen golden in het kader van groepskennisgevingen, kunnen de kennisgevingen alleen worden bijgewerkt door de importeur/fabrikant die deze namens u heeft ingediend. U moet dan ook contact opnemen met de importeur/fabrikant als u de aangemelde indeling moet bijwerken.
 4. Dien uw C&L-kennisgeving/kennisgevingsupdate in
  • Wanneer u uw indelings- en etiketteringskennisgeving in het IUCLID-dossier hebt opgesteld, kunt u dit via REACH-IT bij ECHA indienen. U kunt uw dossier nakijken voordat u het bij ECHA indient door gebruik te maken van de Validatieassistent (Bedrijfsregelscontrole). De website van IUCLID is de toegangspoort voor het downloaden van de IUCLID-plug-in.
  • Als u gebruik hebt gemaakt van het onlinedossier in REACH-IT, zult u voor de indiening van uw C&L-kennisgeving via speciale hulpteksten door de aanvraag worden geleid.

De inhoud van de openbare C&L-inventaris wordt dan regelmatig bijgewerkt. Alle nieuwe – en updates van bestaande – kennisgevingen zullen worden meegenomen in de volgende actualisering van de gegevens.

Belangrijke informatie betreffende het bijwerken van een kennisgeving

Indentificatievereisten

Om een bijwerking met succes in te kunnen dienen, moet het duidelijk zijn dat uw C&L-aanmelding een bijwerking betreft van een eerdere succesvolle aanmelding en moet deze de volgende verplichte informatie bevatten:

 • het referentienummer van de C&L-kennisgeving die u wilt bijwerken. Het referentienummer heeft de volgende indeling: 02-XXXXXXXXXX-CCXXXX
 • het EG- of lijstnummer dat aan uw stof is toegekend
 • het vorige indieningsnummer (van belang voor uitsluitend in IUCLID ingediende kennisgevingen)
 • een reden voor de update. (bv. een wijziging in indeling en etikettering om te voldoen aan artikel 41).

Specifieke vereisten voor de verschillende instrumenten

Om een C&L-aanmelding bij te werken, moet u het volgende doen:

 • In IUCLID: specificeer het toegekende referentienummer (kennisgevingsnummer) in rubriek 1.3. In de dossierheader moet u ook het vorige indieningsnummer vermelden, vink "Update" aan en vermeld de "update reason" (reden van de update).