Indienen van een kennisgeving door een downstreamgebruiker over toegelaten gebruik

Als u een downstreamgebruiker bent die gebruikmaakt van een stof die in de autorisatielijst is opgenomen (bijlage XIV) op basis van een autorisatie die aan een aanvrager in uw toeleveringsketen is verleend, moet u dit gebruik aan ECHA melden. 

Als u de stof gebruikt, moet u voldoen aan de voorwaarden van de autorisatie, die uw leverancier in het veiligheidsinformatieblad moet beschrijven.

Hoe kunt u nagaan of het gebruik van een stof uit bijlage XIV is toegestaan?

Het autorisatienummer is opgenomen in het veiligheidsinformatieblad dat door uw leverancier wordt verstrekt. Het staat ook op het etiket van de stof of het mengsel. Het heeft de vorm “REACH/x/x/x”. Vindt u het nummer niet, neem dan contact op met uw leverancier.

Termijn en welke informatie moet worden verstrekt

Binnen drie maanden nadat de stof voor het eerst aan u is geleverd, moet u ECHA hiervan in kennis stellen.Deze verplichting geldt na de bekendmaking van het autorisatiebesluit in het Publicatieblad

De informatie die u moet verstrekken, bestaat uit

  • de identiteit van uw onderneming, 
  • het autorisatienummer en 
  • contactgegevens. 

U kunt ook informatie indienen over het gemiddelde jaarlijkse volume en het aantal medewerkers dat de stof gebruikt. Daarnaast kunt u een korte aanvullende beschrijving geven van uw gebruik en van uw eventuele betrokkenheid bij activiteiten ter vervanging van de stof.

Een kennisgeving indienen

Om uw kennisgeving te kunnen indienen moet u een actieve REACH-IT-account hebben (zie de stappen 1 en 2 hieronder) . Rechts op deze pagina staan links naar REACH-IT.

  • Aanmelding bij REACH-IT (u kunt deze stap overslaan als uw onderneming al over een REACH-IT-account beschikt).
  • Log in op REACH-IT en selecteer in het menu “Downstreamgebruikerskennisgeving van geautoriseerde toepassingen”.
  • Volg de online indieningswizard.

In de relateerde links hieronder vindt u een link naar een videohandleiding.

 

 

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)