ePIC-handleidingen

De ePIC-handleidingen zijn bedoeld om de gebruikers uit de industrie en de instanties wegwijs te maken in het IT-systeem en om hen te helpen te voldoen aan hun verplichtingen overeenkomstig de PIC-verordening (Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen).

De ePIC-Gebruikershandleiding voor de industrie is een gedetailleerde en geïllustreerde leidraad voor gebruikers uit de industrie. Hierin staat uitgelegd hoe zij kennisgevingen van uitvoer en aanvragen voor een bijzonder RIN kunnen indienen, en hoe zij hieraan gerelateerde taken kunnen uitvoeren.

Met de ePIC-handleidingen voor aangewezen nationale instanties en voor de Europese Commissie kunnen gebruikers uit deze instanties leren hoe zij kennisgevingen van uitvoer en andere PIC-indieningen van de industrie moeten verifiëren.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)