Stofidentificatie

REACH vereist dat alle registranten voldoende informatie verstrekken om hun stoffen te identificeren. Er mag slechts een registratiedossier per stof zijn, zodat bedrijven die dezelfde stof gebruiken, de registratie gezamenlijk moeten indienen.

 

Vermeld duidelijk wat u hebt geregistreerd
  • Controleer of de door u gerapporteerde samenstelling van uw stof (rechtspersoonsamenstelling van de stof) binnen het stoffenidentiteitsprofiel (SIP) van de geregistreerde stof valt, zoals vermeld in het dossier van de hoofdregistrant.

 

Benut de beschikbare rapportagevelden van IUCLID ten volle
  • Als u de hoofdregistrant bent, werkt u uw dossier namens alle aangesloten registranten bij om gebruik te maken van de nieuwe rapportagefunctionaliteiten voor het stoffenidentiteitsprofiel (SIP) en de velden voor het testmateriaal.

 

Toon de relevantie van uw testmaterialen aan
  • Als u de hoofdregistrant bent, rapporteer dan de identiteit van de bestanddelen en hun concentratiewaarden voor elk testmateriaal dat word gebruikt om de gegevens voor de in bijlagen VII tot en met XI vermelde informatievereisten te genereren.
  • Verstrek de informatie over het testmateriaal in de desbetreffende velden in IUCLID onder elk eindpunt.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)