Naar content
Naar content

Activiteiten van ECHA inzake beperkingen

In aansluiting op de verzoeken van de Europese Commissie stelt ECHA bijlage XV-beperkingendossiers op, bestudeert bestaande vermeldingen en onderzoekt de noodzaak voor een beperkingenvoorstel. In sommige gevallen voert ECHA deze werkzaamheden uit op eigen initiatief, met name als het gaat om stoffen in voorwerpen die op de autorisatielijst voorkomen die en onaanvaardbare risico's inhouden. De resultaten hiervan worden gerapporteerd en eventuele verdere acties kunnen worden gevolgd op de ECHA-website. ECHA kan tijdens de voorbereiding raadplegingen en oproepen tot het indienen van bewijsmateriaal in gang zetten.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2