Naar content
Naar content

Andere kwesties die van belang zijn voor downstreamgebruikers

Andere kwesties die van belang zijn voor downstreamgebruikers

Downstreamgebruikers en REACH-registratie

Als u chemische stoffen gebruikt voor uw activiteiten in de EU, kan het zijn dat de termijnen voor REACH-registratie op u van toepassing zijn. De laatste termijn voor het registreren van bestaande chemische stoffen is 31 mei 2018 en heeft betrekking op stoffen die in een hoeveelheid van 1-100 ton per jaar worden vervaardigd of ingevoerd in de EU/EER.

Als leveranciers stoffen die uiterlijk op 31 mei 2018 geregistreerd moesten worden niet hebben geregistreerd, mogen zij die stoffen niet langer blijven leveren. U kunt echter een aantal dingen doen om uw activiteiten te beschermen.

1. Bepaal welke stoffen van kritiek belang zijn voor uw activiteiten

 • Vergeet ook stoffen in mengsels niet. Als u gebruikmaakt van in de EU geproduceerde voorwerpen waarvoor bij de productie chemische stoffen kunnen worden gebruikt, vraagt u uw leveranciers naar de status van de REACH-registratie.
   

2. Controleer of de stoffen al zijn geregistreerd. 

 • Geregistreerde stoffen zijn vermeld op de website van ECHA. U kunt er ook zien wie ze heeft geregistreerd.
   

3. Controleer of de stoffen moeten worden geregistreerd

 • Als uw leverancier per jaar meer dan een ton van een stof vervaardigt of invoert, moet de stof waarschijnlijk worden geregistreerd. Voor bepaalde soorten stoffen geldt geen registratieverplichting. Het gaat dan bijvoorbeeld om stoffen die van nature voorkomen of stoffen die volgens een andere wettelijke regeling moeten worden geregistreerd of vergund, zoals stoffen in levensmiddelen.
 

4. Ga voor niet-geregistreerde stoffen na of uw leveranciers van plan zijn deze te registreren. 

 • Houd er rekening mee dat een positief antwoord of een preregistratie geen garantie vormt dat de leverancier de stof ook daadwerkelijk zal registreren.
   

5. Ga indien nodig op zoek naar alternatieve leveranciers. 

 • De ondernemingen die de stof hebben geregistreerd, zijn te vinden op de website van ECHA.
   

6. Controleer of uw gebruiksvormen onder de registratie zullen vallen, vooral als u een stof op een vernieuwende manier gebruikt.

 • Gebruikers van chemische stoffen hebben het recht om hun leveranciers in kennis te stellen van hun gebruik, zodat het in de registratie kan worden opgenomen. Zo helpt u ervoor te zorgen dat uw gebruik onder de blootstellingsscenario's valt die u later ontvangt.
 • Als u actief bent in een georganiseerde sector, heeft uw sectororganisatie mogelijk use maps aangemaakt waarin de typische gebruiksvormen en -omstandigheden worden beschreven in een overeengekomen formaat dat eenvoudig te gebruiken is door de registranten. Dat scheelt tijd, aangezien u niet rechtstreeks contact hoeft op te nemen met uw leverancier. 
 

7. Als er geen leverancier is die voornemens is een stof te registeren, kunt u overwegen om de stof rechtstreeks in te voeren. 

 • Als u meer dan een ton van een stof per jaar invoert, moet u deze registreren. 
 • De registratievereisten zijn minder uitgebreid voor hoeveelheden tot 10 ton per jaar.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2