Naar content
Naar content

Andere kwesties die van belang zijn voor downstreamgebruikers

Andere kwesties die van belang zijn voor downstreamgebruikers

Downstreamgebruikers en REACH-registratie

Indien u in het kader van uw EU-activiteiten gebruikmaakt van chemicaliën moet u op de hoogte zijn van de registratiestatus van die stoffen. De laatste registratietermijn voor stoffen die in de EU/EER in hoeveelheden tussen 1 en 100 ton per jaar per fabrikant of importeur worden geproduceerd of ingevoerd, liep af op 31 mei 2018. 

Indien uw leveranciers de stoffen die zij leveren niet hebben geregistreerd, voldoen zij niet aan de REACH-verordening en kunnen zij deze stoffen niet langer legaal leveren. Voor bepaalde omstandigheden gelden hierop uitzonderingen (bijvoorbeeld wanneer de jaarlijkse tonnage minder dan 1 ton bedraagt). Om uw bedrijf te beschermen tegen een onderbreking van de toevoer kunt u het volgende doen:

1. Breng in kaart welke stoffen voor uw bedrijf van essentieel belang zijn

  • Bekijk welke stoffen die bestanddeel zijn van uw ingrediënten en procesmaterialen, van essentieel belang zijn voor uw activiteiten. Dit geldt ook voor bestanddelen van mengsels.

2. Controleer de registratiestatus van de stoffen en ga zo nodig op zoek naar alternatieve leveranciers 

  • In het geval van gevaarlijke chemische stoffen moet het registratienummer op het veiligheidsinformatieblad worden vermeld in punt 1.1 (voor stoffen) of in punt 3.2 (voor stoffen in mengsels).
  • De website van ECHA bevat een lijst van geregistreerde stoffen. Zie Q&A 399 - How can I check if my supplier has a valid registration? voor nadere informatie over de manier waarop de registratiestatus van mijn leverancier kan worden gecontroleerd.
  • De ondernemingen die een bepaalde stof hebben geregistreerd, zijn te vinden op de website van ECHA. Zie Q&A 1516 - How do I know whether or not a substance has been registered? voor nadere informatie over het zoeken naar de betrokken bedrijven.
  • Als uw leverancier per jaar meer dan een ton van een stof vervaardigt of invoert, moet de stof waarschijnlijk worden geregistreerd. Voor bepaalde soorten stoffen geldt geen registratieverplichting. Het gaat dan bijvoorbeeld om stoffen die van nature voorkomen of stoffen die volgens andere wetgeving moeten worden geregistreerd of toegelaten, zoals stoffen in levensmiddelen. In geval van twijfel raden wij u aan uw leverancier te contacteren en om opheldering te vragen.

3. Controleer of uw gebruiksvormen onder de registratie vallen, vooral als u een stof op een vernieuwende manier gebruikt

  • Een downstreamgebruiker moet de in het blootstellingsscenario beschreven maatregelen toepassen of alternatieve maatregelen treffen. Wanneer u blootstellingsscenario’s ontvangt, moet u controleren of uw gebruik daaronder valt. Meer informatie vindt u op de webpagina “Meer over de verantwoordelijkheden van downstreamgebruikers” door te klikken op “Uw gebruik controleren”. N.B.: U hebt het recht uw leveranciers op de hoogte te stellen van uw gebruiksvormen, zodat de registranten het gebruik kunnen opnemen in hun registraties.
  • Als u actief bent in een georganiseerde sector, heeft uw sectororganisatie mogelijk use maps aangemaakt waarin de typische gebruiksvormen en -omstandigheden worden beschreven in een overeengekomen formaat dat eenvoudig te gebruiken is door de registranten. Dat scheelt tijd, aangezien u niet rechtstreeks contact hoeft op te nemen met uw leverancier. Raadpleeg de use-map-bibliotheek op de website van ECHA om na te gaan of uw sector dergelijke use maps heeft opgesteld.
  • In geval van twijfel raden wij u aan uw leverancier te contacteren en om opheldering te vragen.

4. Indien een stof die u dringend nodig hebt door geen enkele leverancier is geregistreerd, kunt u overwegen deze stof zelf in te voeren 

  • Als u meer dan een ton van een stof per jaar invoert, moet u deze registreren.
  • De registratie-eisen zijn minder omvangrijk voor hoeveelheden tot 10 ton per jaar.

 

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2