Jaarlijkse verslaglegging over uitvoer en invoer van PIC-stoffen

Tijdens de eerste drie maanden van elk jaar moeten exporteurs en importeurs van PIC-stoffen hun aangewezen nationale instanties informatie verstrekken over de precieze hoeveelheden die ze het voorbije jaar van de chemische stof (als zodanig en in voorwerpen of mengsels) naar of vanuit elk niet-EU-land hebben vervoerd. Deze verplichting geldt uit hoofde van artikel 10 van Verordening (EU) 649/2012 en artikel 9 van de voorgaande PIC-verordeningen (Verordening (EG) nr. 304/2003 en Verordening (EG) nr. 689/2008).

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 649/2012

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 

 Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 689/2008

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 304/2003