Aanvraag- en beoordelingsprocedure

Voor het indienen van aanvragen voor technische gelijkwaardigheid moeten bedrijven gebruikmaken van hulpmiddelen voor elektronische indiening. Aanvragen worden via R4BP 3 als IUCLID-bestand bij ECHA ingediend.

Dit diagram geeft een overzicht van de aanvraagprocedure voor technische gelijkwaardigheid 

 

Stappen

De aanvraagprocedure bestaat uit verschillende stappen. Elke stap moet worden afgerond voordat de aanvraag door kan gaan naar de volgende stap. Het is van belang dat de aanvrager ervoor zorgt dat alle toepasselijke deadlines worden gehaald; anders zal de aanvraag in de loop van de procedure worden afgewezen.

Afbeelding

ECHA controleert of de aanvraag en de gegevens in het juiste formaat zijn ingediend en verstuurt de factuur voor de kosten via R4BP 3.

 
Afbeelding

De aanvrager betaalt de betreffende kosten aan ECHA binnen 30 dagen na de factuurdatum.

 
Afbeelding

ECHA accepteert de aanvraag en begint met de beoordeling van de technische gelijkwaardigheid.

 
Afbeelding

Als er aanvullende informatie nodig is voor de uitvoering van de beoordeling, zal ECHA de aanvrager om de ontbrekende informatie vragen. Op hetzelfde moment zal ECHA een termijn vaststellen waarbinnen de aanvrager deze informatie dient te verstrekken.

 
Afbeelding

De aanvrager krijgt de gelegenheid om opmerkingen te maken over de uitkomst van de beoordeling.

 
Afbeelding

ECHA neemt het definitieve besluit binnen 90 dagen na de betaling van de aanvraagkosten. Als de aanvrager tijdens de procedure werd verzocht om aanvullende informatie te verstrekken, wordt de periode van 90 dagen opgeschort vanaf de datum waarop het verzoek om meer informatie naar de aanvrager werd gestuurd tot de datum waarop de informatie werd ontvangen. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden mag de opschorting langer dan 180 dagen duren.

 

Deelnemers

De belangrijkste deelnemers aan de dossierindieningsprocedure zijn:

Aanvragers

Aanvragers hebben de verantwoordelijkheid om dossiers te leveren die alle informatie bevatten die relevant is voor de beoordeling van de technische gelijkwaardigheid en om aanvullende informatie te verstrekken wanneer ECHA daarom vraagt. Aanvragers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en het formaat van de gegevens in hun dossiers.

ECHA

Het is de taak van ECHA om te controleren of de informatie in een correct formaat in de dossiers is opgenomen. ECHA voert ook de beoordeling van de technische-equivalentie-dossiers uit en zorgt ervoor de indieningsprocedure plaatsvindt binnen de gestelde tijdkaders.
 

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)