Registratie

U bent verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie over de hoeveelheden, eigenschappen en toepassingen van de stoffen die u vervaardigt of invoert in hoeveelheden van meer dan een ton per jaar. U bezorgt deze gegevens aan ECHA in een registratiedossier. Houd rekening met deze aanbevelingen bij het samenstellen en indienen van uw registratie.

 

Een volledig registratiedossier bij ECHA indienen
 • Vermeld alle informatie over de stof zoals vereist in REACH en toon aan dat de stof op een veilige manier wordt gebruikt.
 • Beoordeel, indien relevant, de risico’s die voortvloeien uit het gebruik van de stof en verklaar hoe deze risico’s moeten worden beheerst.
 • Zorg ervoor dat u uw stof registreert als onderdeel van de juiste gezamenlijke indiening.
 • Verstrek de juiste informatie over de stofidentificatie:
  • Vertrouw op uw bedrijfsspecifieke informatie over de stofidentificatie, zoals analytische gegevens of informatie over de samenstelling.
  • Zorg ervoor dat uw stof zich binnen de grenzen van samenstelling van de geregistreerde stof bevindt.
  • Gebruik de beschikbare IUCLID-sjablonen om informatie te rapporteren, zoals de beschrijving van het productieproces voor UVCB-stoffen.
 • Gebruik de valideringsassistent van UICLID om ervoor te zorgen dat u de gevraagde informatie voor de betreffende hoeveelheidsklasse in de juiste rubrieken van IUCLID hebt ingevoerd.
 • Opmerking: De valideringsassistent bevestigt niet dat het dossier volledig is. ECHA kan ook delen van uw dossier handmatig controleren.
Meld het gebruik als tussenproduct op correcte wijze
 • Zorg ervoor dat u kunt aantonen dat het gebruik van de stof voldoet aan de definitie van het gebruik als tussenproduct en aan de voorwaarden van REACH.
 • Toon aan dat er tijdens de levensduur van uw tussenproduct strikt gecontroleerde voorwaarden worden toegepast, vooral in de stappen waarbij een breuk van het beheersingssysteem wordt verwacht.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)