Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 04 June 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
lead diazide
lead azide
236-542-1 13424-46-9 082-003-00-7 View details
lead diazide
lead azide [≥ 20 % phlegmatiser]
236-542-1 13424-46-9 082-003-01-4 View details
lead chromate 231-846-0 7758-97-6 082-004-00-2 View details
lead di(acetate) 206-104-4 301-04-2 082-005-00-8 View details
trilead bis(orthophosphate) 231-205-5 7446-27-7 082-006-00-3 View details
lead acetate, basic 215-630-3 1335-32-6 082-007-00-9 View details
lead(II) methanesulphonate 401-750-5 17570-76-2 082-008-00-4 View details
lead sulfochromate yellow
C.I. Pigment Yellow 34
[This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]
215-693-7 1344-37-2 082-009-00-X View details
lead chromate molybdate sulfate red
C.I. Pigment Red 104
[This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]
235-759-9 12656-85-8 082-010-00-5 View details
lead hydrogen arsenate 232-064-2 7784-40-9 082-011-00-0 View details
barium calcium cesium lead samarium strontium bromide chloride fluoride iodide europium doped 431-780-4 199876-46-5 082-012-00-6 View details
lead powder; [particle diameter < 1 mm] 231-100-4 7439-92-1 082-013-00-1 View details
lead massive: [particle diameter ≥ 1 mm] 231-100-4 7439-92-1 082-014-00-7 View details
uranium 231-170-6 7440-61-1 092-001-00-8 View details
uranium compounds with the exception of those specified elsewhere in this Annex 092-002-00-3 View details
methane
200-812-7 74-82-8 601-001-00-4 View details
ethane
200-814-8 74-84-0 601-002-00-X View details
propane
200-827-9 74-98-6 601-003-00-5 View details
and isobutane
200-857-2 75-28-5 601-004-00-0 View details
butane
203-448-7 106-97-8 601-004-00-0 View details
isobutane (containing ≥ 0,1 % butadiene (203-450-8))
200-857-2 75-28-5 601-004-01-8 View details
butane (containing ≥ 0,1 % butadiene (203-450-8))
203-448-7 106-97-8 601-004-01-8 View details
2,2-dimethylpropane
neopentane
207-343-7 463-82-1 601-005-00-6 View details
pentane
203-692-4 109-66-0 601-006-00-1 View details
2,3-dimethylbutane
201-193-6 79-29-8 601-007-00-7 View details
2,2-dimethylbutane
200-906-8 75-83-2 601-007-00-7 View details
3-methylpentane
202-481-4 96-14-0 601-007-00-7 View details
hexane (containing < 5 % n-hexane (203-777-6))
2-methylpentane
203-523-4 107-83-5 601-007-00-7 View details
2,3-dimethylpentane
209-280-0 565-59-3 601-008-00-2 View details
2,2-dimethylpentane
209-680-5 590-35-2 601-008-00-2 View details
2-methylhexane
209-730-6 591-76-4 601-008-00-2 View details
3-ethylpentane
210-529-0 617-78-7 601-008-00-2 View details
isoheptane
250-610-8 31394-54-4 601-008-00-2 View details
3,3-dimethylpentane
209-230-8 562-49-2 601-008-00-2 View details
2,4-dimethylpentane
203-548-0 108-08-7 601-008-00-2 View details
2,2,3-trimethylbutane
207-346-3 464-06-2 601-008-00-2 View details
3-methylhexane
209-643-3 589-34-4 601-008-00-2 View details
heptane
n-heptane
205-563-8 142-82-5 601-008-00-2 View details
2,5-dimethylhexane
209-745-8 592-13-2 601-009-00-8 View details
2-methylheptane
209-747-9 592-27-8 601-009-00-8 View details
3-ethyl-2-methylpentane
210-187-2 609-26-7 601-009-00-8 View details
2,2-dimethylhexane
209-689-4 590-73-8 601-009-00-8 View details
2,2,3-trimethylpentane
209-266-4 564-02-3 601-009-00-8 View details
3-ethylhexane
210-621-0 619-99-8 601-009-00-8 View details
octane
n-octane
203-892-1 111-65-9 601-009-00-8 View details
2,3-dimethylhexane
209-547-1 584-94-1 601-009-00-8 View details
3,3-dimethylhexane
209-243-9 563-16-6 601-009-00-8 View details
isooctane
247-861-0 26635-64-3 601-009-00-8 View details
3-ethyl-3-methylpentane
213-923-0 1067-08-9 601-009-00-8 View details
2,2,3,3-tetramethylbutane
209-855-6 594-82-1 601-009-00-8 View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2