Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 10 May 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
N-[4-(bromomethyl)phenyl]acetamide
865-051-0 66047-05-0
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1-(2,6-dimethylpyridin-4-yl)ethan-1-one
865-052-6 72693-15-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(1S)-1-(4-bromophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
865-053-1 84499-77-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(1-benzofuran-2-yl)ethan-1-ol
865-054-7 99058-80-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-thiazole-2-sulfonamide
865-055-2 113411-24-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(2-oxopiperidin-1-yl)propanoic acid
865-056-8 117705-04-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}methyl)-2-methoxybenzoic acid
865-057-3 153903-13-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-bromothiophene-3-carboxamide
865-058-9 189329-94-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
rac-(1R,2S)-cyclopentane-1,2-diamine dihydrochloride
865-059-4 310872-08-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(1-methoxycyclopentyl)methanamine
865-061-5 326487-80-3
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS02 GHS05 GHS07
Notified C&L View details
5-(prop-2-yn-1-yl)imidazolidine-2,4-dione
865-062-0 515130-59-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
ethyl imidazo[1,2-c]pyrimidine-7-carboxylate
865-063-6 588720-90-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 5-formylpyrazine-2-carboxylate
865-064-1 710322-57-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(3S)-piperidine-3-carboxylic acid hydrochloride
865-065-7 851956-01-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-iodo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
865-066-2 918483-35-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 3-amino-5-iodothiophene-2-carboxylate
865-067-8 942589-45-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
ethyl 3-(5-bromopyridin-2-yl)-3-oxopropanoate
865-068-3 954220-94-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)-2-methylpropan-2-ol
865-069-9 1008510-87-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(2-phenylacetyl)piperidine-3-carboxylic acid
865-070-4 1017381-24-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
7-fluoro-3-(hydroxymethyl)-1,2-dihydroquinolin-2-one
865-072-5 1017386-68-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
865-073-0 1056623-91-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid
865-074-6 1082042-16-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-ethynyl-1H-indazole
865-075-1 1093847-83-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
865-076-7 1131007-43-6
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-(prop-2-yn-1-yloxy)piperidine hydrochloride
865-077-2 1185100-09-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(1,8-naphthyridin-2-yl)ethan-1-one
865-078-8 1188433-77-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-{[(prop-2-yn-1-yl)carbamoyl]amino}-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid
865-079-3 1197578-31-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-methoxy-N-(propan-2-yl)aniline hydrochloride
865-080-9 1240529-20-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-(azetidin-1-yl)pyridin-2-amine
865-081-4 1240618-19-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
methyl 6-chloro-4-fluoropyridine-3-carboxylate
865-083-5 1256811-66-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-chloro-4-(difluoromethyl)pyrimidine
865-084-0 1261629-31-5
Flam. Liq. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
7-chloro-N-(2,2-dimethylpropyl)quinolin-4-amine
865-085-6 1284968-35-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-[(tert-butoxy)carbonyl]-1-methyl-1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
865-086-1 1306739-66-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(3-fluoro-2-methylphenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
865-087-7 1314665-69-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(5-fluoro-2-methylphenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
865-088-2 1314763-51-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-amine
865-089-8 1368293-73-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-amine
865-090-3 1369139-70-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[6-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl]methanol
865-091-9 1375098-11-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(difluoromethyl)-5-iodofuran
865-092-4 1401670-89-0
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
6-(2,2-difluoroethoxy)pyridin-2-amine
865-094-5 1423033-69-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-(2,2-difluoroethoxy)pyridin-2-amine
865-095-0 1566071-01-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-amino-2,3-difluorophenol hydrochloride
865-096-6 1955553-21-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(prop-2-yn-1-yl)piperazin-2-one hydrochloride
865-097-1 2031269-22-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-dihydrospiro[indene-2,3'-pyrrolidine] hydrochloride
865-098-7 2097996-29-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-[(piperidin-4-yl)(prop-2-yn-1-yl)amino]acetamide dihydrochloride
865-099-2 2243511-74-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(piperidin-4-yl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid hydrochloride
865-100-6 2253632-66-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Methanesulfonic acid, 1-[(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]-, magnesium salt (2:1)
865-101-1 667459-72-5
Repr. 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS08
Notified C&L View details
plastic recycling, pyrolized, hydrocarbon liquid fraction
953-745-7
Flam. Liq. 2
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Muta. 1B
Carc. 1A
Repr. 2
STOT RE 1
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
2-(2,6-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
865-103-2 3167-06-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 2-[1-(aminomethyl)cyclohexyl]acetate hydrochloride
865-104-8 63562-01-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2