Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 28 September 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
675-675-3 52417-22-8
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-676-9 3366-93-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-Aminocyclohexane-1-carboxylic acid
675-677-4 25912-50-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3-Aminobiphenyl
675-679-5 2243-47-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-680-0 53158-83-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-Bromo-5-chlorophenylacetic acid
675-681-6 81682-38-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
4-Bromo-2,6-diethylaniline
675-682-1 56746-19-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-683-7 25552-06-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-684-2 135965-21-8
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-685-8 42235-38-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-686-3 7383-77-9
Flam. Liq. 2
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-687-9 18086-24-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-688-4 4468-57-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-iodo-4,5-dimethoxybenzoic acid
675-690-5 61203-48-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-691-0 39590-27-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-692-6 56370-30-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-Dodecyne
675-693-1 6975-99-1
Asp. Tox. 1
GHS08
Notified C&L View details
4-benzylbenzoic acid
675-694-7 620-86-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-695-2 68429-53-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-696-8 54708-14-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-Dibutylamino-1-propyne
675-697-3 6336-58-9
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-698-9 23350-58-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-Cyanobenzoic acid
675-699-4 3839-22-3
GHS07
Notified C&L View details
2-Chloro-3-methylbenzoic Acid
675-700-8 15068-35-6
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3-Chloro-4-methylbenzoic Acid
675-701-3 5162-82-3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-702-9 886362-44-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-703-4 29269-17-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-705-5 62561-75-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-706-0 187617-01-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-707-6 886363-82-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-708-1 284493-66-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-709-7 162504-85-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-710-2 362492-00-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-(Butyl Sulfonyl)-L- Tyrosine
675-711-8 149490-60-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-712-3 886364-10-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-713-9 886362-37-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-714-4 886365-57-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-716-5 925889-81-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-717-0 83623-78-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-718-6 204139-61-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-719-1 886363-99-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-720-7 886363-90-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-721-2 14347-24-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
8-N-Boc-5,6,7,8-Tetrahydro-1,8-naphthyridin-2-propionic acid
675-722-8 886362-45-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-723-3 886362-15-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-724-9 175463-34-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-725-4 300831-05-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(6-Bromohexyl)-carbamic acid benzyl ester
675-727-5 116784-97-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-728-0 170838-83-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-729-6 847147-40-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.