Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 16 September 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
[No public or meaningful name is available]
675-323-9 4378-55-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
675-322-3 211738-66-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1H-Pyrazole-1-acetic acid, 5-methyl-3-(trifluoromethyl)-, ethyl ester
675-324-4 299405-24-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-326-5 5333-34-6
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-327-0 66740-88-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-328-6 92108-02-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
675-329-1 869941-96-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(4-fluorophenyl)-1,2-oxazole-5-carboxylic acid
675-330-7 618383-48-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-331-2 436099-79-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(4-methylphenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
675-332-8 869941-94-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-334-9 845790-49-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)butanoic acid
675-333-3 50365-32-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-335-4 247128-20-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(Pyridin-4-yl)propanoic acid
675-337-5 6318-43-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-338-0 4192-31-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-ol
675-339-6 6640-50-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-340-1 59618-44-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-341-7 142048-54-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-342-2 76419-97-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-343-8 845790-41-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-344-3 6636-71-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-345-9 40171-93-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-348-5 62903-16-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-346-4 96145-98-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4,4,4-trifluoro-1-(4-hydroxyphenyl)butane-1,3-dione
675-349-0 57965-22-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-350-6 7471-10-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-351-1 845790-40-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-352-7 18712-39-5
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3-cyclopropyl-1H-pyrazole
675-353-2 100114-57-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-354-8 36978-49-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-355-3 1092682-87-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-356-9 70685-06-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-357-4 41764-07-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-nitro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
675-359-5 1046462-99-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-360-0 290299-51-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
675-361-6 1477-24-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-362-1 40172-04-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-363-7 88474-32-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-365-8 6939-36-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-364-2 57965-21-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-cyclopropyl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
675-366-3 30923-69-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
675-367-9 1027617-86-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-368-4 438218-62-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-370-5 69797-46-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-371-0 845781-34-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
675-372-6 112230-20-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-(4-METHOXY-PHENYL)-5-OXO-PENTANOIC ACID
675-374-7 4609-10-3
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
675-373-1 19968-17-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-375-2 322-06-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
675-377-3 7094-34-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.