Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 18 June 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
Disodium 5,5',7,7'-tetrabromo[2,2'-bi-1H-indole]-3,3'-diyl disulphate
220-287-8 2702-33-2
Not Classified
Notified C&L View details
Furaltadone
205-384-5 139-91-3
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
(Z)-hexadec-11-enyl acetate
251-791-6 34010-21-4
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Trimethylsilyl methanesulphonate
233-220-2 10090-05-8
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
6-[3-(dimethylamino)propyl]-6,12-dihydro-benzofuro[3,2-c][1]benzoxepin-6-ol
248-465-0 27450-47-1
Acute Tox. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
1-(4-azidophenyl)-2-bromoethan-1-one
260-519-5 57018-46-9
Flam. Sol. 1
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS02 GHS05 GHS08
Notified C&L View details
Carbonylhydrotris(triphenylphosphine)iridium
241-282-7 17250-25-8
GHS07
Notified C&L View details
2,2-dimethylpropyl isocyanate
239-660-1 15592-29-7
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
GHS02 GHS05 GHS07
GHS08
Notified C&L View details
Dinonyl phthalate
201-560-0 84-76-4
Not Classified
Notified C&L View details
Chromium(3+) neodecanoate
272-062-9 68683-16-9
Skin Sens. 1B
GHS07
REACH registration C&L View details
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)
500-304-8 116802-94-9
GHS05 GHS06 GHS09
Notified C&L View details
Trivinylphosphine
223-136-4 3746-01-8
Flam. Liq. 2
Pyr. Liq. 1
GHS02
Notified C&L View details
p-(phenylthio)benzaldehyde
214-905-5 1208-88-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-3-ol
604-384-6 14384-34-0
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Methyl 3-[(2S,3R)-2-(4-(benzyloxy)phenyl)-1-(4-fluorophenyl)-4-oxoazetidin-3-yl]propanoate
606-560-8 204589-80-0
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
Cryolite, tripotassium
262-553-6 60996-20-5
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Lact.
STOT RE 1
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
3-amino-4-chlorobenzenesulphonamide
249-423-4 29092-34-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,1,3,3-tetramethylbutyl isothiocyanate
241-710-2 17701-76-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Phenol, 4-dodecyl-, polymer with 1,2-ethanediamine and formaldehyde, compd. with (dibutylamino)methanol
614-183-5 67953-82-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Methyl (4-aminophenyl)carbamate
229-280-4 6465-03-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-(hydroxymethyl)-4-phenyl-3,4-dihydro-2H-chromen-2-ol
700-143-5 959624-24-9
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
7-nitro-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine
218-192-1 2069-32-1
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
N-(2-ethylhexyl)-1-[[3-methyl-4-[(3-methylphenyl)azo]phenyl]azo]naphthalen-2-amine
260-125-3 56358-10-2
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 4
GHS07
REACH registration C&L View details
4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoic acid
219-667-6 2494-79-3
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Butanedioic acid, sulfo-, C-tridecyl ester, branched, disodium salts
298-650-5 93820-69-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Triton DF 12
609-382-9 37281-47-3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
(2E,4E)-(±)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoic acid
258-355-4 53092-52-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Zirconium tetrahydroxide
238-472-7 14475-63-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Yellow UZ 3217-A
400-090-5 83784-23-0
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
methyl 1-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
609-504-0 37993-32-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-thiophenebutyric acid
225-090-0 4653-11-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Iodine
231-442-4 7553-56-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-1-one
225-179-4 4702-34-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
[1-(aminocarbonyl)hydrazino]acetic acid
205-311-7 138-07-8
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS06
REACH registration C&L View details
Chromic acid (H2CrO4), disodium salt, tetrahydrate
600-068-7 10034-82-9
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Acute Tox. 2
Resp. Sens. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
Repr. 1B
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS06 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
Didecyl phthalate
201-561-6 84-77-5
Not Classified
Notified C&L View details
(S)-(+)-Glycidyl benzyl ether
605-380-7 16495-13-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2,6-xylyloxy) acetic acid
603-738-7 13335-71-2
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
4-oxo-4-{[(1R,4S,5R,8S,9R,10S,12R,13R)-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo[10.3.1.0^{4,13}.0^{8,13}]hexadecan-10-yl]oxy}butanoic acid
618-170-5 88495-63-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
N-(p-toluoyl)glycine
248-231-8 27115-50-0
Not Classified
Notified C&L View details
2-ethylhexyl 4-(2,4-dichlorophenoxy)butyrate
231-750-9 7720-36-7
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
1-phenylpiperazinium chloride
218-646-9 2210-93-7
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 3
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
Triammonium diaquaoctachloro-μ-nitridodiruthenate(3-)
248-399-2 27316-90-1
Met. Corr. 1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Amides, tallow, hydrogenated, N,N-bis(hydroxyethyl)
268-951-6 68155-23-7
Not Classified
Notified C&L View details
Lubricating oils (petroleum), used, noncatalytically refined
A complex combination of hydrocarbons obtained by refining waste oils without catalytic treatment with hydrogen. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C).
309-878-2 101316-73-8
Not Classified
Notified C&L View details
Trisodium 12-wolframophosphate
234-716-1 12026-98-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Aminoguanidinium hydrogen carbonate
219-956-7 2582-30-1
Skin Sens. 1B
Repr. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
Tribromo(2H)methane
220-823-0 2909-52-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 3
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
3-methylpentane-1,5-diol
224-709-1 4457-71-0
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Phosphodiesterase II
232-965-0 9068-54-6
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1