Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 22 June 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
ucb 22060
446-640-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
2,16α,20,25-tetrahydroxy-9β-methyl-10α,-19-norlanosta-1,5,23(E)-triene-3,11,22-trione 25-acetate
242-325-2 18444-66-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3,6-bis[2-(dimethylamino)ethoxy]-9H-xanthen-9-one dihydrochloride
259-250-6 54593-27-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
isoprocarb (ISO)
2-isopropylphenyl N-methylcarbamate
006-053-00-6
220-114-6 2631-40-5
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Octatriacontane
230-560-3 7194-85-6
Not Classified
Notified C&L View details
4-Fluoro-1H-isoindoline hydrochloride
619-606-7 924305-06-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[[(2-hydroxyethyl)imino]dimethylene]bisphosphonic acid, sodium salt
244-743-0 22036-78-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
GHS05
Notified C&L View details
Sodium tetrahydroborate
241-004-4 16940-66-2
Water-react. 1
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
Repr. 1B
GHS02 GHS05 GHS06
GHS08
REACH registration C&L View details
3-fluoro-4-nitrotoluene
207-166-5 446-34-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Extracts (petroleum), cold-acid, C4-6
Low boiling point naphtha - unspecified
[A complex combination of organic compounds produced by cold acid unit extraction of saturated and unsaturated aliphatic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 through C6, predominantly pentanes and amylenes. It consists predominantly of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C4 through C6, predominantly C5.]
A complex combination of organic compounds produced by cold acid unit extraction of saturated and unsaturated aliphatic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 through C6, predominantly pentanes and amylenes. It consists predominantly of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C4 through C6, predominantly C5.
649-362-00-7
270-741-4 68477-61-2
Asp. Tox. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Disodium succinate
205-778-7 150-90-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
216-632-7 1631-29-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-Propyn-1-amine, N,N-diethyl-, sulfate (1:?)
617-623-4 84779-61-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Nifurtoinol
214-126-0 1088-92-2
Not Classified
Notified C&L View details
Balsams, copaiba, sulfurized, silver salts
271-373-7 68551-38-2
Flam. Sol. 1
GHS02
Notified C&L View details
3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)propene
215-847-3 1428-33-7
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Oxirane, 2,2'-[methylenebis[(2,6-dimethyl-4,1-phenylene)oxymethylene]]bis-
439-910-1 93705-66-9
Skin Sens. 1
Muta. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
N-[4-chloro-2-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-5-[(2-hydroxypropyl)amino]phenyl]acetamide
275-721-9 71617-28-2
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
9-Octadecenoic acid (Z)-, butyl ester, sulfated
283-053-4 84539-64-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Fluclorolone acetonide
223-010-9 3693-39-8
Repr. 2
Lact.
STOT RE 2
GHS08
Notified C&L View details
8-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
207-700-7 489-78-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
(R)-5-bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl methyl)-1H-indole
613-201-00-9
422-390-5 143322-57-0
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
(3-bromopropyl)trimethoxysilane
257-453-4 51826-90-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N,N'-diphenyladipamide
224-706-5 4456-80-8
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
2-ethynyltetrahydro-2,6,6-trimethyl-2H-pyran
237-551-3 13837-60-0
Flam. Liq. 3
GHS02
REACH registration C&L View details
Extracts (petroleum), heavy naphtha solvent
Kerosine - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 90 °C to 220 °C (194 °F to 428 °F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 90°C to 220°C (194°F to 428°F).
649-420-00-1
265-099-7 64741-98-6
Asp. Tox. 1
GHS08
Harmonised C&L View details
4-(2-butenylidene)-3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one
236-187-2 13215-88-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
L-cysteinyl carbamate
218-195-8 2072-71-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Lead, isononanoate naphthenate complexes
284-577-6 84929-97-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Repr. 1A
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
4-nitroquinoline N-oxide
200-281-1 56-57-5
Carc. 1B
GHS08
Notified C&L View details
4-ethoxysalicylic acid
233-919-2 10435-55-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,2'-[dithiobis(methylene)]bisfuran
224-649-6 4437-20-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Praseodymium trihydroxide
240-513-9 16469-16-2
Not Classified
Notified C&L View details
Isobutyl furan-2-propionate
203-261-0 105-01-1
Not Classified
Notified C&L View details
2-[2-[4-(1-phenylethyl)phenoxy]ethoxy]ethanol
608-713-4 32171-27-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
Alkenes, C8-9, hydroformylation products, distn. residues
292-426-0 90622-26-7
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
2-diethylaminoethyl methacrylate
607-127-00-6
203-275-7 105-16-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
GHS07
Harmonised C&L View details
[Name confidential or not available]
416-750-0
Not Classified
Notified C&L View details
2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-1,3-dimethyl-1H-benzimidazolium chloride
249-694-9 29556-33-0
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
(4-bromophenoxy)trimethylsilane
241-831-0 17878-44-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2',4'-dimethoxycinnamic acid
230-208-9 6972-61-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Alkenes, ethylene-manuf.-by-product dicyclopentadiene-conc., polymers with steam-cracked petroleum distillates
614-303-6 68131-87-3
Not Classified
Notified C&L View details
(±)-5,6,6a,7-tetrahydro-1,2,9,10-tetramethoxy-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]quinoline
227-068-6 5630-11-5
Not Classified
Notified C&L View details
12-wolframosilicic acid
234-719-8 12027-38-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
9H-thioxanthene-3,6-diamine 10,10-dioxide
233-527-1 10215-25-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2S)-2-Amino-3,3-dimethylbutan-1-ol
601-176-7 112245-13-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1H,5H-Pyrazolo[1,2-a]pyrazol-1-one, 3-amino-6,7-dihydro-, hydrochloride (1:1)
609-180-0 358360-19-7
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Hept-2-ynoic acid
216-048-2 1483-67-6
Met. Corr. 1
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Octadecanoic acid, reaction products with diethylenetriamine, di-Me sulfate-quaternized
291-707-5 90459-62-4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
(7α,11α,17α)-9,11-Epoxy-17-hydroxy-3-oxo-pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid γ-lactone methyl ester
600-850-8 107724-20-9
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1