Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 29 July 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-sulfonamide
847-097-3 1247756-17-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,6-difluoro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
847-098-9 1602025-95-5
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
1-(1-aminocyclopropyl)ethan-1-ol
847-099-4 1903318-44-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-5-sulfonamide
847-100-8 2095411-24-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-amino-4-bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid hydrobromide
951-552-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(1-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-amine hydrochloride
847-101-3 2826-96-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(3,4-diaminophenyl)ethan-1-one
847-102-9 21304-39-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3-(benzyloxy)propanehydrazide
847-103-4 37952-35-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one
847-105-5 56041-30-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-sulfonamide
847-106-0 142598-01-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-hydroxy-2-(2-iodophenyl)acetic acid
847-107-6 89942-35-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
847-108-1 93670-10-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-bromo-2,5-dimethoxybenzoic acid
847-109-7 100940-12-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-bromo-3-methoxy-5-methylthiophene-2-carboxylic acid
847-110-2 113589-56-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2S,3aS,6aS)-1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid
847-111-8 130309-34-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-bromo-6-hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid
847-112-3 135274-82-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-bromo-4-hydroxy-6-methylpyridine-3-carboxylic acid
847-113-9 141703-16-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(1s,4s)-4-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)cyclohexane-1-carboxylic acid
847-114-4 147900-45-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(amino)-2-methylbutanoic acid
847-116-5 160885-93-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
rac-(1r,4r)-4-[({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)methyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
847-117-0 167690-53-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-bromo-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
847-118-6 175217-22-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-[(4-bromophenyl)formamido]propanoic acid
847-119-1 183559-36-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3,3-dimethylbutanoic acid
847-120-7 186320-21-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-[(2S)-1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}piperidin-2-yl]acetic acid
847-121-2 193693-62-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-4H,5H,6H,7H-thieno[3,2-c]pyridine-2-carboxylic acid
847-122-8 197238-14-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-[3-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-oxopiperidin-1-yl]acetic acid
847-123-3 209163-25-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-(thiophen-2-yl)acetic acid
847-124-9 211682-11-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-4-methylpiperidine-4-carboxylic acid
847-125-4 225240-57-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2S,4R)-1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-4-methoxypyrrolidine-2-carboxylic acid
847-127-5 244132-31-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(2-bromo-3-methylphenyl)acetic acid
847-128-0 248920-11-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-bromo-2-(methylsulfanyl)benzoic acid
847-129-6 255727-69-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid
847-130-1 264273-07-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-[3-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-oxoazepan-1-yl]acetic acid
847-131-7 264273-09-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-bromo-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-4-carboxylic acid
847-132-2 264276-41-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(3-chlorophenyl)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)acetic acid
847-133-8 339208-90-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
rac-(1R,2S,3R,4S)-3-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
847-134-3 352707-75-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-(thiophen-3-yl)acetic acid
847-135-9 372143-96-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-bromo-2,3,6-trifluorobenzoic acid
847-136-4 415965-35-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoic acid
847-138-5 438221-79-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-bromo-5-fluoro-4-methoxybenzoic acid
847-139-0 445019-47-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-[({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)methyl]thiophene-2-carboxylic acid
847-140-6 476362-75-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-[({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)methyl]furan-2-carboxylic acid
847-141-1 503469-51-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-[({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)methyl]pyrimidine-5-carboxylic acid
847-142-7 503471-31-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-bromo-2,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
847-143-2 518330-09-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(2-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl)acetic acid
847-144-8 540483-55-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)cyclohexane-1-carboxylic acid
847-145-3 583870-83-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-2-methylpiperidine-2-carboxylic acid
847-146-9 610271-11-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}azepane-2-carboxylic acid
847-147-4 632350-45-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(2,5-difluorophenyl)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)acetic acid
847-149-5 678988-22-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(2,4-difluorophenyl)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)acetic acid
847-150-0 678991-01-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2