Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 17 September 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
[(3-bromophenyl)imino]dimethyl-lambda6-sulfanone
846-515-1 1628604-87-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
ethyl 2-amino-5-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide
846-516-7 1698909-07-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[1-(ethanesulfonyl)azetidin-3-yl]methanamine hydrochloride
846-517-2 1803590-52-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-bromo-1-methyl-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
846-518-8 1889523-79-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-[2-(trifluoromethoxy)ethyl]piperazine dihydrochloride
846-519-3 1909320-19-9
Acute Tox. 5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-oxooxolane-2-carboxylic acid
846-520-9 2056072-58-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
sodium 6-bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine-8-carboxylate
846-521-4 2059954-40-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[(2-bromophenyl)imino]dimethyl-lambda6-sulfanone
846-523-5 2060052-61-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-bromo-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-5-one hydrochloride
846-524-0 2137987-02-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-amino-3-(methoxycarbonyl)-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
846-525-6 2138138-85-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride
846-526-1 2228678-32-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-(trifluoromethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid
846-527-7 2287318-89-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
rac-(3R,4R)-3-fluoro-4-methylpiperidine hydrochloride
846-528-2 2305731-07-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylic acid
846-529-8 776-22-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5,11-dithia-1,7-diazatricyclo[7.3.0.0,3,7]dodecane-2,8-dione
951-428-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-methoxy-2-(pyrrolidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
951-429-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl 8-(methylamino)-5-azaspiro[2.5]octane-5-carboxylate hydrochloride
951-430-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
dodec-11-ynoic acid
846-530-3 16900-60-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-[(4-aminobutyl)sulfanyl]ethan-1-one hydrochloride
846-531-9 100367-93-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-cyano-1-methyl-1H-pyrazole-5-sulfonamide
846-532-4 111493-51-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-sulfonamide
846-534-5 348086-67-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-(trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine
846-535-0 537033-60-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2-methoxyethyl)(methyl)({4-[(methylamino)methyl]phenyl}methyl)amine
846-536-6 1250789-15-1
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
6-bromo-N,2-dimethylpyrimidin-4-amine
846-537-1 1602465-90-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-amino-2-bromopyridine-3-carbonitrile
846-538-7 1806963-70-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
6-oxo-2-(1,3-thiazol-2-yl)-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylic acid
846-539-2 2293786-19-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-Substituted pyrazolyl pyrazine carboxamide (racemic)
Acute Tox. 3
STOT SE 1
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
N-Substituted pyrazolyl pyrazine carboxamide - Pure Compound. Single enantiomer (isomer 2)
Acute Tox. 3
STOT SE 1
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
N-Substituted pyrazolyl pyrazine carboxamide - Pure Compound. Single enantiomer (isomer 1)
Acute Tox. 3
STOT SE 1
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
N-Substituted pyrazolyl pyrazine carboxamide - Pure Compound. Single enantiomer (isomer 1)
Acute Tox. 3
STOT SE 1
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
N-Substituted pyrazolyl pyrazine carboxamide
Acute Tox. 3
STOT SE 1
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
N-Substituted pyrazolyl pyrazine carboxamide
Acute Tox. 3
STOT SE 1
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
N-Substituted pyrazolyl pyrazine carboxamide - Pure Compound. Single enantiomer (isomer 1)
Acute Tox. 3
STOT SE 1
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
N-Substituted pyrazolyl pyrazine carboxamide
Acute Tox. 3
STOT SE 1
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
N-Substituted pyrazolyl pyrazine carboxamide
Acute Tox. 3
STOT SE 1
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
N-Substituted pyrazolyl pyrazine carboxamide
Acute Tox. 3
STOT SE 1
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
N-Substituted pyrazolyl pyrazine carboxamide - Pure Compound. Single enantiomer (isomer 1)
Acute Tox. 3
STOT SE 1
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
N-Substituted pyrazolyl pyrazine carboxamide - Pure Compound. Single enantiomer (isomer 1)
Acute Tox. 3
STOT SE 1
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
N-Substituted pyrazolyl pyrazine carboxamide
Acute Tox. 3
STOT SE 1
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
N-Substituted pyrazolyl pyrazine carboxamide - Pure Compound. Single enantiomer (isomer 1)
Acute Tox. 3
STOT SE 1
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
N-Substituted pyrazolyl pyrazine carboxamide - Pure Compound. Single enantiomer (Isomer 2)
Acute Tox. 3
STOT SE 1
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
N-Substituted pyrazolyl pyrazine carboxamide - Pure Compound. Single diastereoisomer (Isomer 1)
Acute Tox. 3
STOT SE 1
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
N-Substituted pyrazolyl pyrazine carboxamide
Acute Tox. 3
STOT SE 1
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
N-Substituted pyrazolyl pyrazine carboxamide - Pure Compound. Single diastereoisomer (Isomer 1)
Acute Tox. 3
STOT SE 1
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
N-Substituted pyrazolyl pyrazine carboxamide - Pure Compound. Single diastereoisomer (Isomer 2)
Acute Tox. 3
STOT SE 1
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
N-Substituted pyrazolyl pyrazine carboxamide - Pure Compound. Single enantiomer (Isomer 3)
Acute Tox. 3
STOT SE 1
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
methyl 2-methylidenebutanoate
846-540-8 2177-67-5
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
methyl 4-methyl-2-methylidenepentanoate
846-541-3 3070-69-7
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
N-Substituted pyrazolyl pyrimidine carboxamide - Pure Compound. Single enantiomer (isomer 3)
Acute Tox. 3
STOT SE 1
GHS06 GHS08
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.