Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 17 September 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
2,2-bis[[(1-oxoisononyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diisononanoate
298-364-0 93803-89-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
Poly(oxy-1,4-phenylenecarbonyl)
607-862-2 26099-71-8
Not Classified
Notified C&L View details
(R)-β-aminophenethyl alcohol
260-287-5 56613-80-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Di-tert-butyldichlorostannane
243-051-6 19429-30-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Acute Tox. 3
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Isophthalaldehyde
210-935-8 626-19-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminophenyl)phthalide
216-293-5 1552-42-7
Aquatic Chronic 1
GHS09
REACH registration C&L View details
Amides, from C16-22 fatty acids and diethylenetriamine
614-751-2 68876-82-4
Skin Corr. 1A
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS08
Notified C&L View details
Lead(2+) 2,4-dinitroresorcinolate
236-498-3 13406-89-8
Unst. Expl.
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Repr. 1A
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS01 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
(±)-tetrahydro-2,6,6-trimethyl-2-vinyl-2H-pyran
237-550-8 13837-56-4
Flam. Liq. 3
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Orthoboric acid, compound with 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (1:1)
303-196-9 94159-20-3
Not Classified
Notified C&L View details
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-3-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]-, compound with N-cyclohexylcyclohexanamine
613-436-7 6406-53-7
Not Classified
Notified C&L View details
Fucus serratus, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Fucus serratus, Fucaceae.
303-400-6 94167-02-9
Not Classified
Notified C&L View details
N-[3-(dodecylamino)propyl]glycine
251-993-4 34395-72-7
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05
Notified C&L View details
Sodium 2-aminosulphanilate
221-650-3 3177-22-8
Skin Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Phenalen-1-one
208-945-2 548-39-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-bromo-o-toluidine
254-467-2 39478-78-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Hexaethyldisiloxane
213-619-8 994-49-0
GHS07
Notified C&L View details
2-methylvaleryl chloride
226-035-3 5238-27-7
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Ethyl 4-phenylpiperidine-4-carboxylate
201-008-9 77-17-8
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
[29H,31H-phthalocyaninetrisulphonyl trichloridato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper
248-236-5 27121-30-8
Skin Corr. 1B
GHS05
REACH registration C&L View details
Docosanoyl chloride
606-710-2 21132-76-3
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
3-methylbut-2-en-1-ol
209-141-4 556-82-1
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS02 GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Cyclopropaneethanamine
613-103-6 62893-54-3
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
1,1,1,3,3-pentafluorobutane
602-102-00-6
430-250-1 406-58-6
Flam. Liq. 2
GHS02
Harmonised C&L View details
1-Butanamine, N-butyl-, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol ether with trimethylolpropane (3:1) acrylate
605-658-8 173011-06-8
Skin Sens. 1A
GHS07
REACH registration C&L View details
Diammonium N-(phosphonomethyl)glycine
824-599-0 69254-40-6
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
troclosene sodium, dihydrate
610-700-3 51580-86-0
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Alcohols, cetyl oleyl, ethoxylated, propoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated and 1 - 2.5 moles propoxylated
500-305-3 116810-31-2
Not Classified
Notified C&L View details
Cashew, nutshell liq., polymer with diethylenetriamine and formaldehyde
614-465-8 68413-29-6
Not Classified
Notified C&L View details
Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17α-diol
229-650-5 6639-99-2
Carc. 1A
Repr. 1A
STOT RE 1
GHS08
Notified C&L View details
5-diethylaminopentan-2-one
203-274-1 105-14-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-[3-[4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl]-1-oxo-3H-isobenzofuran-3-yl]-6-isopropyl-m-tolylphosphoric acid, sodium salt
249-197-7 28749-63-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-methylcyclopropanecarboxylic acid
249-693-3 29555-02-0
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
3,7-dimethylnona-2,6-dienal
255-368-7 41448-29-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
416-080-9 154306-60-2
Not Classified
Notified C&L View details
Tibolone
227-069-1 5630-53-5
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurization stripper off
Refinery gas
[A complex combination stripped from the liquid product of the heavy distillate hydrotreater desulfurization process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]
A complex combination stripped from the liquid product of the heavy distillate hydrotreater desulfurization process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
649-160-00-9
272-876-4 68919-04-0
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
Tetrahexylammonium perchlorate
225-095-8 4656-81-9
Ox. Sol. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS03 GHS07
Notified C&L View details
4-nitro-m-cresol
219-952-5 2581-34-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-fluoro-4-nitrotoluene
215-845-2 1427-07-2
Flam. Sol. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Phosphoric acid, decyl ester, compd. with 2-aminoethanol
297-990-1 93776-60-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Diphenyliodonium chloride
216-049-8 1483-72-3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
Solvent naphtha (petroleum), light arom., hydrotreated
Low boiling point hydrogen treated naphtha
[A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C10 and boiling in the range of approximately 135°C to 210°C (275°F to 410°F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C10 and boiling in the range of approximately 135°C to 210°C(275°F to 410°F).
649-334-00-4
270-988-8 68512-78-7
Asp. Tox. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
C.I. Acid Brown 362
612-729-7 61931-13-3
Not Classified
Notified C&L View details
Neodymium trihydroxide
240-514-4 16469-17-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
Alkenes, C11-12, hydroformylation products, distn. residues
292-427-6 90622-27-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
ACID YELLOW 3 ALUMINUM LAKE
614-732-9 68814-04-0
Not Classified
Notified C&L View details
2-ethoxybenzylamine
253-672-4 37806-29-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
α-Cyano-3-phenoxybenzyl-2,2-dichloro-1-(4-ethoxyphenyl)-1-cyclopropanecarboxylate (Cycloprothrin) and preparations containing it
613-404-2 63935-38-6
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Potassium hydro(triisopropoxy)borate
255-747-7 42278-67-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides, compds. with hectorite
275-128-5 71011-27-3
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Ethyl 2-(dimethylamino)-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate
241-281-1 17243-69-5
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
4-aminobenzyl alcohol
210-767-5 623-04-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
reaction product of: 3,5-bis-tert-butylsalicylic acid and aluminiumsulfate
650-043-00-X
420-310-3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
.BETA.-HYDROXYISOBUTANOL
606-809-0 2163-42-0
Not Classified
Notified C&L View details
2-oxobutanal oxime
924-346-5
Flam. Liq. 3
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
REACH registration C&L View details
Lysozyme (chicken egg white)
235-747-3 12650-88-3
Resp. Sens. 1
GHS08
REACH registration C&L View details
Ethyldiphenylphosphine oxide
217-068-4 1733-57-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-[(3-aminophenyl)sulphonyl] hydrogensulphate
219-668-1 2494-88-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
bromophos (ISO)
O-4-bromo-2,5-dichlorophenyl O,O-dimethyl phosphorothioate
015-108-00-3
218-277-3 2104-96-3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
trans-1-ethyl-2-methylcyclopentane
213-227-7 930-90-5
Not Classified
Notified C&L View details
2-(octyloxy)ethanol
233-015-8 10020-43-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Camphor tree, Cinnamomum camphora formosana, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cinnamomum camphora formosana, Lauraceae.
296-431-9 92704-03-5
Flam. Sol. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 2
GHS02 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
rel-(4aR,5aS,6aS,6bS,9R,9aS,11S,11aS,11bR)-9a,11b-dimethyl-9-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)tetradecahydrospiro[cyclopenta[1,2]phenanthro[8a,9-b]oxirene-3,2'-[1,3]dioxolane]-9,11-diol
601-498-8 117899-42-0
STOT RE 2
GHS08
REACH registration C&L View details
4-hydroxyfuran-2(5H)-one
208-785-3 541-57-1
GHS07
Notified C&L View details
7-methylbenz[a]anthracene
219-819-1 2541-69-7
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
4,7-dihydroindan
231-514-5 7603-37-4
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
2-(10-oxo-10H-9-oxa-10-phosphaphenanthren-10-ylmethyl)succinic acid
607-614-00-3
426-480-5 63562-33-4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Harmonised C&L View details
3-hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]naphthalene-2-carboxamide
229-440-3 6535-46-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with C18-unsatd. fatty acid trimers and triethylenetetramine
614-772-7 68911-20-6
Not Classified
Notified C&L View details
O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl (2α,3β,4α)-2,3,23-trihydroxyurs-12-en-28-oate
240-851-7 16830-15-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Dialuminium cobalt tetraoxide
215-610-4 1333-88-6
Not Classified
Notified C&L View details
Iron dihydroxide pentakis(sulphate)
215-179-2 1310-45-8
Not Classified
Notified C&L View details
β-Alanine, N-(2-carboxyethyl)-, N-coco alkyl derivs., disodium salts
290-476-8 90170-43-7
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 3
GHS07
REACH registration C&L View details
(R,S)-2-amino-3,3-dimethylbutane amide
612-279-00-1
447-860-7 144177-62-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT RE 2
Repr. 2
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
N-methyl-4-anisidine
227-735-1 5961-59-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Pentahydroxy(tetradecanoato)dichromium
265-647-5 65229-24-5
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Bromovinylmagnesium
217-375-3 1826-67-1
Water-react. 1
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Urtica dioica, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Urtica dioica, Urticaceae.
281-685-5 84012-40-8
Not Classified
Notified C&L View details
2-aminoethanesulfinic acid
428-720-4 300-84-5
Not Classified
Notified C&L View details
2-(benzyloxy)acetic acid
608-470-4 30379-55-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Gold cyanide
253-385-4 37187-64-7
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
2,4-Dihydroxy-1,3-cyclobutanediyl)bis[2,3-dihydro-1H-perimidine-4,2,2-triylbis (methylene)] tetrahexanoate
606-723-3 211991-63-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Isotridecyl dihydrogen phosphate
256-882-4 50977-11-2
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Sulfurous acid, monosodium salt, polymer with formaldehyde and methylphenol
614-154-7 67875-42-7
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
(S)-ethyl 3-(4,4-difluorocyclohexanecarboxamido)-3-phenylpropanoate
445-820-3
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
4(or 2)-(2-pyridylazo)-3(or 5)-(sodiooxy)phenol
236-339-8 13311-52-9
Not Classified
Notified C&L View details
3,4-diphenylfuran-2,5-dione
225-370-2 4808-48-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-methyl-4-(4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
266-314-7 66327-54-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Tris(dodecylbenzenesulphonato-O)(propan-2-olato)titanium
262-777-4 61417-55-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1,2-Dimethylpyridinium iodide
617-993-7 872-73-1
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Tungsten diselenide
235-078-7 12067-46-8
GHS06
Notified C&L View details
5-nitroanthranilic acid
210-493-6 616-79-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-diisopropyl-2-(p-nitrobenzyl)isourea
221-027-6 2978-11-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
1-acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
267-744-8 67914-60-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
sodium dichromate
024-004-00-7
234-190-3 10588-01-9
Ox. Sol. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Acute Tox. 2
Resp. Sens. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 1B
GHS03 GHS05 GHS06
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ol, 8-chloro-6,11-dihydro-11-(1-methyl-4-piperidinyl)-
609-518-7 38089-93-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Cement, alumina, chemicals
High-Alumina cement is a mixture of chemical substances produced by burning or sintering at high temperature (greater than 1200°C (2192°F)) raw materials which are predominantly calcium carbonate, aluminium oxide, silica, and iron oxide. The chemical substances which are manufactured are confined in a crystalline mass. This category includes all of the chemical substances specified below when they are intentionally manufactured in the production of high-alumina cement. The primary members of this category are CaAl2O4, Ca4Al2Fe2O10, Ca12Al14O33, and Ca2SiO4. Other compounds listed below may also be included in the combination with these primary substances.@CaAl4O7@Ca2Al2SiO7@CaAl12O19@Ca4Al6SO16@Ca3Al2O6.@Ca12Al14Cl@CaO@Ca12Al14F2@Ca3SiO5@Ca6Al4Fe2.@Ca2Fe2O5.
266-045-5 65997-16-2
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
9-(2-carboxylatophenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium
246-666-8 25152-49-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
17-Hydroxy-1,4,6-pregnatriene-3,20-dione
613-906-1 66212-25-7
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.