Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 21 January 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
1-nitro-4-(pentafluorosulphanyl)benzene
447-610-7 2613-27-6
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
1-[trans-4-(trans-4-Ethylcyclohexyl)-cyclohexyl]-3-fluor-4-t rifluormethoxy-benzen
604-127-8 139395-96-3
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
Cholest-5-ene-3-β-yl chloroformate
230-447-9 7144-08-3
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
2,4,5-trichloroanisole
228-099-8 6130-75-2
Not Classified
Notified C&L View details
Ammonium bismuth citrate
247-078-4 25530-63-6
GHS07
Notified C&L View details
5-methoxy-2-methylindole
214-066-5 1076-74-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Copper dibenzoate
208-552-6 533-01-7
Acute Tox. 4
STOT SE 3
Notified C&L View details
3,3-dimethyl-8,9-dinorbornan-2-ol
216-639-5 1632-73-1
Not Classified
Notified C&L View details
4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
245-880-9 23779-97-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Sassafras albidum, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Sassafras albidum, Lauraceae.
284-113-2 84787-72-4
Acute Tox. 4
Carc. 1B
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Fatty acids, dehydrated castor-oil
263-061-4 61789-45-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
Fatty acids, C18-22, calcium salts
308-821-9 98653-90-8
Not Classified
Notified C&L View details
Humulene
229-816-7 6753-98-6
Not Classified
Notified C&L View details
Amines, rosin
263-139-8 61790-47-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1A
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Sodium 9,10-dihydroxystearate
243-995-9 20731-55-9
Not Classified
Notified C&L View details
Peroxidase
232-668-6 9003-99-0
Resp. Sens. 1
GHS08
REACH registration C&L View details
L-tyrosinohydrazide
231-631-1 7662-51-3
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
4-amino-5-hydroxy-6-[[4-[[4-[[2-hydroxy-4-[(o-tolyl)amino]phenyl]azo]phenyl]amino]-3-sulphophenyl]azo]-3-[(4-nitrophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonic acid, sodium salt
303-568-0 94200-88-1
Not Classified
Notified C&L View details
1H-2,3-benzothiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide
244-577-9 21784-53-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Phosphoric acid, pentyl ester
235-827-8 12789-46-7
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
Triuret
209-147-7 556-99-0
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
(2-methoxy-2-oxoethyl)triphenylphosphonium bromide
217-222-0 1779-58-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide
279-017-2 78952-72-4
Not Classified
Notified C&L View details
2,6-dimethylheptan-2-ol
236-244-1 13254-34-7
Flam. Liq. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Acide Gamma linolénique
624-740-4 506-26-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Bromodichlorophenol
255-664-6 42121-92-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Barium dibenzoate
208-551-0 533-00-6
Acute Tox. 3
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
GHS05 GHS06 GHS07
REACH registration C&L View details
Fatty acids, C16 and C18-unsatd., ethoxylated
614-331-9 68154-26-7
Not Classified
Notified C&L View details
Hydrocarbons, C10-C13, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
918-317-6
Asp. Tox. 1
GHS08
Notified C&L View details
2-Propenoic acid, polymers with C18-22-alkyl acrylate
606-718-6 211763-24-5
Not Classified
Notified C&L View details
Zinc, 2-ethylhexanoate naphthenate complexes
288-588-7 85763-74-2
Not Classified
Notified C&L View details
1,6-Hexanediamine, N,N'-Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidinyl)-, polymer with 2,4,6-Trichloro-1,3,5-Triazine, reaction products with 2,4,4-Trimethyl-2-Pentanamine
615-131-4 70624-18-9
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
phenol-blocked polyisocyanate rasin
608-022-8 26948-92-5
Not Classified
Notified C&L View details
Fatty acids, castor-oil
263-060-9 61789-44-4
Not Classified
Notified C&L View details
2,4-dichloro-6-methylpyrimidine
226-563-4 5424-21-5
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics
918-167-1
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
GHS02 GHS08
REACH registration C&L View details
2-[[4-(2,4-Dichlorobenzoyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl]oxy]-1-phenylethanone
615-306-5 71561-11-0
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
4-chloropyridine-3-sulfonyl chloride
608-853-6 33263-44-4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Siloxanes and silicones, di-Me, 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propyl Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene glycol mono-Me ether
605-035-0 156012-96-3
Not Classified
Notified C&L View details
1,2-Propanediol, monoethyl ether
610-784-1 52125-53-8
Flam. Liq. 3
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Indan-2-amine
221-021-3 2975-41-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
L-Ascorbic acid, 2-(dihydrogen phosphate), sodium salt (1:3)
425-180-1 66170-10-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
Artemisia herba-alba, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Artemisia herba-alba, Compositae.
283-905-5 84775-75-7
Flam. Liq. 4
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
STOT SE 2
Aquatic Chronic 3
GHS06 GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
Stearic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:1)
224-945-5 4568-28-9
Not Classified
Notified C&L View details
Methyl 2-furoate
210-254-6 611-13-2
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
Dimethyl Benzyl Carbinyl Formate
600-112-5 10058-43-2
Not Classified
Notified C&L View details
5-[(3-methylthiazolidin-2-ylidene)ethylidene]-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-acetic acid
265-567-0 65152-09-2
GHS07
Notified C&L View details
4-methylphthalic acid
224-333-8 4316-23-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,2'-(2,5-cyclohexadiene-1,4-diylidene)bismalononitrile
216-174-8 1518-16-7
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
dicopper chloride trihydroxide
029-017-00-1
215-572-9 1332-65-6
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details

Export search results to:

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.