Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 26 November 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Methyl 3,5-Dibromobenzoate
610-649-7 51329-15-8
GHS07
Notified C&L View details
Difluorophosphoric acid
237-421-6 13779-41-4
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
(8-chloro-1-naphthylthio)acetic acid
204-971-3 129-94-2
GHS07
Notified C&L View details
Methyl 2-nitroimidazole-1-acetate
245-243-5 22813-31-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde
613-912-4 66232-34-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,1'-oxybis(dodecylbenzene)
274-142-9 69834-19-1
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
(±)-N1,N1-dimethylpropane-1,2-diamine
263-699-3 62689-51-4
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Aluminum, (2-ethylhexanoato-[?]O)oxo-, homopolymer
611-370-3 56237-74-2
Not Classified
Notified C&L View details
Horseradish, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cochlearia armoracia, Cruciferae.
283-891-0 84775-62-2
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS02 GHS06 GHS09
Notified C&L View details
copper chloride
copper (I) chloride
cuprous chloride
029-001-00-4
231-842-9 7758-89-6
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
2-[2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]-N-(3,5-dichloro-2-hydroxy-4-methylphenyl)acetamide
243-765-8 20364-09-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dinonyl ester, branched and linear
271-087-2 68515-45-7
Not Classified
Notified C&L View details
1-Iodoundecane
610-064-7 4282-44-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,2'-oxybis[2-chloropropane]
254-554-5 39638-32-9
Acute Tox. 3
Muta. 2
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics,
920-134-1 1174522-20-3
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
REACH registration C&L View details
N,N'-ethane-1,2-diylbis(hydroxyoctadecan-1-amide)
253-808-2 38162-95-7
Not Classified
Notified C&L View details
9-Octadecenoic acid (Z)-, reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized
302-242-5 94095-35-9
Not Classified
Notified C&L View details
DL-hexane-1,2-diol
230-029-6 6920-22-5
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Benzilic acid
200-993-2 76-93-7
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Pepper (Piper), P. betle, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Piper betle, Piperaceae.
283-910-2 84775-81-5
Muta. 2
Carc. 1B
STOT SE 2
GHS08
Notified C&L View details
2,5-dimethylpyrazine
204-618-3 123-32-0
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
(8E,10E)-dodeca-8,10-dienyl acetate
258-834-8 53880-51-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Slags, lead-zinc smelting
Substance formed by processing of chiefly oxidic material with lead and zinc content in a rotating furnace. Consists primarily of Al2O3, CaO, Fe, FeO and SiO2 with other nonferrous compounds as well as carbon.
297-907-9 93763-87-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Benzonitrile, 4-bromo-2-fluoro-
600-701-7 105942-08-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-diethyldiphenylurea
201-645-2 85-98-3
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Smectite-group minerals
235-374-6 12199-37-0
Not Classified
Notified C&L View details
SOLVENT ORANGE 54
602-679-4 12237-30-8
Not Classified
Notified C&L View details
1-(1-oxopropyl)-1H-imidazole
223-922-7 4122-52-5
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
3,7-dimethyloct-6-enyl isobutyrate
202-616-7 97-89-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
trisodium N,N-bis(carboxymethyl)-β-alanine
607-476-00-4
414-070-9 129050-62-0
Skin Corr. 1B
Aquatic Chronic 3
GHS05
Harmonised C&L View details
4-hydroxy-3-[(4-sulpho-1-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonic acid
237-098-1 13613-55-3
Not Classified
Notified C&L View details
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(octylphenyl)-.omega.-hydroxy-, branched
614-869-4 68987-90-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-ethylhexyl)-.omega.-hydroxy-, phosphate
614-479-4 68439-39-4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
2-[N-(4-chloro-2-methylphenyl)carbamoyl]-3-naphthyl acetate
282-098-7 84100-16-3
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Calcium saccharate
227-334-1 5793-88-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
Sodium 1-methyl 2-sulphonatotetradecanoate
223-675-5 4016-22-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)
613-167-00-5
611-341-5 55965-84-9
Acute Tox. 3
Acute Tox. 2
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1A
Acute Tox. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
Aromatic hydrocarbons, C8-10
Low boiling point naphtha - unspecified
649-403-00-9
292-695-4 90989-39-2
Asp. Tox. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
2,5-dihydrofuran
216-957-4 1708-29-8
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS05 GHS07
Notified C&L View details
N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-methionine
276-258-5 71989-28-1
Not Classified
Notified C&L View details
(3β,20β)-3-acetoxy-11-oxoolean-12-en-29-oic acid
228-475-1 6277-14-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
R-1,c-2,c-3,c-4-cyclopentanetetracarboxylic acid
223-256-7 3786-91-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 3
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Ethyl (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate
214-734-6 1191-41-9
Not Classified
Notified C&L View details
Dieuropium trioxalate
221-885-1 3269-12-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Notified C&L View details
N-methyl-P,P-bis(2-methylaziridin-1-yl)phosphinamide
285-331-0 85068-72-0
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1
Acute Tox. 1
STOT SE 3
Muta. 2
GHS06 GHS08
REACH registration C&L View details
3,3-Tetramethyleneglutarimide sodium salt
600-700-1 105920-64-7
Acute Tox. 2
GHS06
Notified C&L View details
methyl (4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
610-831-6 52373-72-5
Flam. Liq. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4'-(Isopropylaminoacetyl)methanesulfonanilide
612-015-5 60735-85-5
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
1-[(2,5-dimethoxyphenyl)azo]-2-naphthol
228-778-9 6358-53-8
Carc. 2
GHS08
Notified C&L View details
2-amino-3,4,5,6-tetrahydropyridine
240-146-4 16011-96-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.