Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 26 November 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
(Z)-N-octadecyldocos-13-enamide
233-226-5 10094-45-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
Formaldehyde, reaction products with melamine
305-551-3 94645-56-4
Not Classified
Notified C&L View details
4-nitroindan-1-one
246-367-2 24623-25-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(2-carboxyethyl)-2,5-dimethylbenzoxazolium bromide
251-009-3 32353-63-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Phosphonium, ethyltriphenyl-, chloride (1:1)
618-289-2 896-33-3
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Amines, C12-14-alkyldimethyl
283-464-9 84649-84-3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Isobutyl palmitate
203-758-2 110-34-9
Not Classified
Notified C&L View details
2,2,6,6-tetrakis(tetradecanoyloxymethyl)-4-oxa-heptane-1,7-diyl ditetradecanoate
442-200-4
Not Classified
Notified C&L View details
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2-propenoic acid
607-906-0 26300-51-6
Not Classified
Notified C&L View details
Diammonium cobalt bis(sulphate)
237-043-1 13596-46-8
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Muta. 2
Carc. 1B
Repr. 1B
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Tris(triphenylphosphine)rhodium (I) chloride
238-744-5 14694-95-2
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
(R*,S*)-(±)-α-(1-aminoethyl)-4-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride
252-353-7 35085-65-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
224-947-6 4568-71-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-naphthyloxyacetic acid
221-023-4 2976-75-2
GHS07
Notified C&L View details
Naphthenic acids, compds. with 4,5-dihydro-2-nortall-oil alkyl-1H-imidazole-1-ethanol
271-745-9 68606-76-8
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Benzenesulfonic acid, 2(or 4)-C10-14-alkyl derivs., compds. with isopropanolamine
289-091-8 85995-83-1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-iodoanisole
211-798-7 696-62-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Alkenes, C10-18, hydroformylation products, distn. lights
307-147-2 97552-94-8
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
4,5-dihydro-3-phenylisoxazol-5-one
214-064-4 1076-59-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-ethylhexyl palmitate
249-862-1 29806-73-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
1,3,3-trimethyl-2-[[methyl(p-tolyl)hydrazono]methyl]-3H-indolium chloride
268-750-3 68134-38-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Acute Tox. 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Tail gas (petroleum), catalytic hydrodesulfurized naphtha separator
Refinery gas
[A complex combination of hydrocarbons obtained from the hydrodesulfurization of naphtha. It consists of hydrogen, methane, ethane, and propane.]
A complex combination of hydrocarbons obtained from the hydrodesulfurization of naphtha. It consists of hydrogen, methane, ethane, and propane.
649-165-00-6
273-173-5 68952-79-4
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
Enzymes, pancreatic, swine
272-915-5 68920-08-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
[2-(1-propoxyethoxy)ethyl]benzene
231-327-9 7493-57-4
Aquatic Chronic 3
REACH registration C&L View details
3-phenylglutaric acid
224-016-4 4165-96-2
GHS07
Notified C&L View details
4-methoxyphenylacetone
204-578-7 122-84-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Molecular phosphorus
601-810-2 12185-10-3
Pyr. Sol. 1
Acute Tox. 2
Skin Corr. 1A
Acute Tox. 2
Aquatic Acute 1
GHS02 GHS05 GHS06
GHS09
Notified C&L View details
Diantimony trilead octaoxide
236-845-9 13510-89-9
Not Classified
Notified C&L View details
Potassium ethyl 2-[(3,5-dibromo-4-oxidophenyl)(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]benzoate
263-661-6 62637-91-6
Not Classified
Notified C&L View details
N-ethylbenzo-1,3-dioxol-5-amine
251-302-6 32953-14-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., mixed esters with adipic acid and trimethylolpropane
292-832-8 91001-61-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
Octadecanedioic acid, 1,18-dimethyl ester
604-582-2 1472-93-1
Not Classified
Notified C&L View details
Nonane-1,3-diol monoacetate
215-332-3 1322-17-4
Not Classified
Notified C&L View details
Tetrabutylammonium Fluoride Trihydrate
618-063-3 87749-50-6
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
2,6,7-trihydroxy-9-phenylxanthen-3-one
213-550-3 975-17-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., reaction products with glycidyl neodecanoate and 7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ylmethyl 7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
917-830-2 1186514-91-9
Aquatic Chronic 4
REACH registration C&L View details
2-prop-1-enyl-p-cymene
238-347-7 14374-92-6
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
p-tert-butylbenzoic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:1)
262-014-5 59993-86-1
Not Classified
Notified C&L View details
6,7-dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
249-288-1 28888-44-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
Sodium 2(or 5)-[[9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(p-tolyl)amino]-1-anthryl]amino]-5(or 2)-methylbenzenesulphonate
286-464-7 85248-91-5
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
4-O-β-D-galactopyranosyl-D-glucitol
209-566-5 585-86-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
3-benzoyloxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate
245-054-8 22527-63-5
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
Aminoacylase
232-732-3 9012-37-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Sodium chlorodifluoroacetate
217-586-0 1895-39-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Tris(4-aminophenyl) thiophosphate
258-083-6 52664-35-4
Notified C&L View details
2'-(2-chlorophenylamino)-6'-(dibutylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H)-9'[9H]-xanthene]-3-one
279-906-5 82137-81-3
Not Classified
Notified C&L View details
N,N'-ethane-1,2-diylbisoleamide
203-756-1 110-31-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
Diaminomaleonitrile
214-697-6 1187-42-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[1-[2-[[(3,5-difluorophenyl)amino]carbonyl]hydrazinylidene]ethyl]-
600-910-3 109293-97-2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
etoxazol (ISO)
(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl]phenetole
603-199-00-8
604-891-2 153233-91-1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Harmonised C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.