Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 26 November 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
L-(+)-β-mercaptovaline
214-203-9 1113-41-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-amino-2-(aminomethyl)phenol dihydrochloride
612-189-00-2
412-510-4 135043-64-0
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
(-)-3R,4R-1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-piperide-L-dibenzoyl tartrate
606-460-4 201855-65-4
Flam. Sol. 2
Skin Sens. 1B
STOT RE 2
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS08
REACH registration C&L View details
Calcium bis(mercaptoacetate)
212-402-5 814-71-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Pentadec-1-yne
212-140-1 765-13-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,2,3-Propanetriol, glycidyl ethers
292-011-4 90529-77-4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
p-xylene-2-sulphonic acid
210-193-5 609-54-1
GHS07
Notified C&L View details
Decylphosphonic acid
229-975-2 6874-60-8
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
Benzenepropanoic acid, 3-[2-(4-chloro-2-nitrophenyl)diazenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-
617-464-0 83487-94-9
Not Classified
Notified C&L View details
O,O-diisodecyl hydrogen dithiophosphate
249-111-8 28631-44-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
2,7-NAPHTALENEDISULPHONIC ACID, 5-[[4-CHLORO-6-[[4-[[2-(SULPHOOXY)ETHYL]SULPHONY]PHENYL]AMINO]-1,3,5-TRIAZIN-2-YL]AMINO]-4-HYDROXY-3-[2-[4-[[2-(SULFOOXY)ETHYL]SULFONYL]PHENYL]DIAZENYL]-, SODIUM SALT (1:4)
601-056-4 111211-40-6
Not Classified
Notified C&L View details
2-chloro-2-butenal
258-412-3 53175-28-3
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 2
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
GHS02 GHS05 GHS06
GHS09
Notified C&L View details
1,3,3-trimethyl-2-[[methyl(p-tolyl)hydrazono]methyl]-3H-indolium methyl sulphate
277-232-6 73019-09-7
Acute Tox. 3
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
1-O-tert-butyl 2-O-methyl (2S)-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
600-890-6 108963-96-8
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Cycloheptatriene
208-866-3 544-25-2
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 3
Asp. Tox. 1
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS06 GHS08
Notified C&L View details
(S)-1-[3-(acetylthio)-2-methyl-1-oxopropyl]-L-proline
265-250-7 64838-55-7
Skin Sens. 1
Repr. 2
STOT RE 1
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-6-ol
222-197-4 3385-61-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Cumin, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cuminum cyminum, Umbelliferae.
283-881-6 84775-51-9
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
2-HYDROXY-1,4-DIMETHYL-6-OXO-1,6-DIHYDRO-PYRIDINE-3-CARBONITRILE
609-728-9 39621-10-8
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
dinickel orthosilicate
028-036-00-2
237-411-1 13775-54-7
Skin Sens. 1
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Carc. 1A
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
reaction mass of: trisodium 3-(5-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-(4-fluoro-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate
trisodium 3-(5-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-(4-fluoro-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate
611-171-00-1
436-890-6
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05
Harmonised C&L View details
4,4'-[vinylenebis[(3-sulpho-4,1-phenylene)imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]bis[5-hydroxy-6-[(1-sulpho-2-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonic] acid
301-568-5 94022-69-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Acetic acid, C7-9-branched alkyl esters, C8-rich
686-712-8 108419-32-5
Not Classified
Notified C&L View details
Benzene, mono-C10-12-alkyl derivs., fractionation bottoms, light ends
The light ends from fractionation bottoms boiling in the range of approximately 332°C to 393°C (630°F to 740°F).
271-076-2 68515-35-5
Not Classified
Notified C&L View details
Molecular sieves 3A
681-678-0 308080-99-1
Notified C&L View details
Ethylene sulphite
223-131-7 3741-38-6
Acute Tox. 3
Eye Irrit. 2
Notified C&L View details
5,6-dihydro-4-methyl-2-phenyl-2H-pyran
262-186-1 60335-70-8
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
5-endo-hexyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
601-083-00-1
435-000-3 22094-83-3
Skin Irrit. 2
Asp. Tox. 1
Aquatic Chronic 4
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
Glutaminase
618-332-5 9001-47-2
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
isofenphos (ISO)
O-ethyl O-2-isopropoxycarbonylphenyl-isopropylphosphoramidothioate
015-129-00-8
246-814-1 25311-71-1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
2-chloropyridin-4-ol
241-399-3 17368-12-6
GHS07
Notified C&L View details
D-Glucopyranose, oligomeric, C9-11-alkyl glycosides
603-654-0 132778-08-6
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Not known
606-593-8 20651-57-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3-(benzyloxy)propiononitrile
228-698-4 6328-48-9
Not Classified
Notified C&L View details
4-(aminomethyl)-N-methoxy-benzenecarboximidamide hydrochloride (1:2)
619-760-5 908259-43-8
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
5-amino-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
228-095-6 6126-22-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3,3'-oxydipropanol
219-251-4 2396-61-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
6-amino-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one
257-334-7 51649-83-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,2'-(1,4-cyclohexanediylidene)bismalononitrile
216-173-2 1518-15-6
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
3,3-dimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
258-006-6 52557-98-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Tetraaluminium tris(pyrophosphate)
238-745-0 14696-66-3
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
3-methylpent-1-en-4-yn-3-ol
221-770-6 3230-69-1
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
GHS02 GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
2-isopropyl-4-methylanisole
250-712-2 31574-44-4
Not Classified
Notified C&L View details
5-acetyl-1,3-phenylene diacetate
252-354-2 35086-59-0
Aquatic Chronic 3
REACH registration C&L View details
3-chlorosalicylic acid
217-379-5 1829-32-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Tin vanadium yellow cassiterite
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77862.
269-055-8 68186-93-6
Not Classified
Notified C&L View details
4,6-Diaminoresorcinol Dihydrochloride
605-395-9 16523-31-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Muta. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Rosemary, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Rosmarinus officinalis, Labiatae.
283-291-9 84604-14-8
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
STOT SE 2
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
REACH registration C&L View details
Methyl 2-[(1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4H-pyrazol-4-ylidene)ethylidene]-1,3,3-trimethylindoline-5-carboxylate
227-217-5 5718-26-3
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
Dititanium trioxide
215-697-9 1344-54-3
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.