Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 25 October 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
2-(N-benzyl-N-methylamino)ethyl 3-amino-2-butenoate
607-274-00-6
405-350-1 54527-73-0
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine and hexanedioic acid
608-590-7 31214-22-9
Not Classified
Notified C&L View details
α,α-diethoxytoluene
212-265-1 774-48-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Rosin, polymer with p-tert-butylphenol, formaldehyde, maleic anhydride, pentaerythritol and soybean oil
603-655-6 132778-09-7
Not Classified
Notified C&L View details
Sodium 4-(4-acetamidophenyl-1-amino)-1-amino-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
229-190-5 6424-85-7
Not Classified
Notified C&L View details
Butyltripropylammonium bromide
262-637-2 61175-77-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-chloromethyl-3,4-dimethoxypyridinium chloride
613-215-00-5
416-440-5 72830-09-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS08
GHS09
Harmonised C&L View details
Sulfacarbamide
208-922-7 547-44-4
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
(E)-3,5-dimethylhex-3-en-2-one
606-014-9 18402-86-3
Flam. Liq. 3
GHS02
REACH registration C&L View details
Methanesulphonic anhydride
230-442-1 7143-01-3
Skin Corr. 1
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Dimethyl azelate
217-060-0 1732-10-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
Octachlorotrisilane
237-041-0 13596-23-1
Skin Corr. 1A
GHS05
REACH registration C&L View details
Lactic acid, ethyl ester, silicate
606-106-9 18724-21-5
Not Classified
Notified C&L View details
Butanedioic acid, 2-[[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-3-hydroxy-, (2R,3R)-
614-155-2 67879-58-7
Not Classified
Notified C&L View details
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-tridecyl-omega-hydroxy-, phosphate, sodium salt
614-351-8 68186-29-8
Not Classified
Notified C&L View details
Aloe ferox, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Aloe ferox, Liliaceae.
283-462-8 84649-82-1
Not Classified
Notified C&L View details
3-(Dodecane-1-sulfonyl)-benzonitrile
618-173-1 885050-35-1
Not Classified
Notified C&L View details
Steatite(8CI)
604-380-4 14378-12-2
Not Classified
Notified C&L View details
2-(dimethylamino)ethyl dodecanoate
609-033-0 34839-10-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
(4α,8α,9β,13α,14β,17Z)-16β-acetoxy-3α,11α-dihydroxy-29-nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid, compound with 2,2'-iminodiethanol (1:1)
240-442-3 16391-75-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4,8-diamino-2-(4-ethoxyphenyl)-1,5-dihydroxyanthraquinone
239-167-1 15114-15-5
Not Classified
Notified C&L View details
Terminalia chebula, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Terminalia chebula, Combretaceae.
290-359-1 90131-48-9
Not Classified
Notified C&L View details
4-mercaptobutyric acid
236-013-5 13095-73-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Androstan-17-one, 3-[(methylsulfonyl)oxy]-, (3β,5α)-
606-350-6 19646-53-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Muta. 2
Carc. 2
Repr. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
1-[4-(Phenylmethoxy)phenyl]-2-[[2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]amino] 1-propanone
616-487-3 776998-89-1
Notified C&L View details
4-Amino-3-chlorophenol Hydrochloride
610-882-4 52671-64-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6alpha, 9alpha-difluoro-11beta,17alpha-dihydroxy-16alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17beta-carboxylic acid
608-206-8 28416-82-2
Not Classified
Notified C&L View details
(3,4-dihydroxyphenyl)(phenyl)methanone
600-547-0 10425-11-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,4-dinitrocumene
201-880-0 89-07-6
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Muta. 2
Carc. 2
Repr. 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
Isonicotinaldehyde oxime
211-796-6 696-54-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-methyl-3-(1-methylethyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one
226-125-2 5286-38-4
Not Classified
Notified C&L View details
Chromate(2-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, disodium
281-013-0 83833-37-8
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
1,3-bis(hydroxymethyl)-4,5-dimethoxyimidazolidin-2-one
224-138-8 4211-44-3
Not Classified
Notified C&L View details
2,2-dimethyltricyclo[6,2,1,0 1,6]undecan-7-one
616-578-8 77923-74-1
Notified C&L View details
Alcohols, C20-24
307-145-1 97552-92-6
Not Classified
Notified C&L View details
4'-aminoacetanilide
204-576-6 122-80-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
1-Naphthalenemethanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1)
613-801-0 65473-13-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
5-cyclohexylsalicylic acid
217-453-7 1855-23-8
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Lauramide
214-298-7 1120-16-7
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
Tetrasodium 4-[[3,5-bis[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]-2,4(or 2,6)-dihydroxyphenyl]azo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
304-762-8 94279-16-0
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Tail gas (petroleum), thermal-cracked distillate, gas oil and naphtha absorber
petroleum gas
[A complex combination of hydrocarbons obtained from the separation of thermal-cracked distillates, naphtha and gas oil. It consists pedrominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]
A complex combination of hydrocarbons obtained from the separation of thermal-cracked distillates, naphtha and gas oil. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.
649-109-00-0
273-175-6 68952-81-8
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
1,1-dichlorodifluoroethylene
201-198-3 79-35-6
Press. Gas (Liq.)
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS04 GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, tall oil,polymers with bisphenol A and epichlorhydrin
613-882-2 66070-75-5
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT RE 1
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
N-(aminoiminomethyl)acetamide
227-180-5 5699-40-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(4-nitrophenyl)methanesulfonyl chloride
609-806-2 4025-75-6
GHS05
Notified C&L View details
4'-formylacetanilide
204-579-2 122-85-0
GHS07
Notified C&L View details
1,4-dichloro-5,8-dihydroxyanthraquinone
220-599-4 2832-30-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
N,N'-bis[3-(triethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
250-359-4 30858-91-4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05
Notified C&L View details
phenolphthalein
604-076-00-1
201-004-7 77-09-8
Muta. 2
Carc. 1B
Repr. 2
GHS08
Harmonised C&L View details
Sodium 8-phenylamino-5-(4-(3-sulphonatophenylazo)-1-naphthylazo)naphthalenesulphonate
222-111-5 3351-05-1
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.