Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 20 October 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
4-trans-Propylcyclohexancarbonic acid-(4-trans-pentylcyclohexyl)ester
616-676-0 79284-92-7
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
3-Cyclohexyl-2-cyclohexylimino-5-(4-diethylamino-2-methoxyphenyl)methylenoxazolidine-4-one
457-890-2
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
phenyl (3S,4R)-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-piperidinecarboxylate
924-743-3 253768-88-6
Aquatic Chronic 4
REACH registration C&L View details
(Z)-4-[3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]piperazine-1-ethanol dihydrochloride
261-080-2 58045-23-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-chloro-6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidine
606-738-5 213265-81-7
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Bromo(2H5)benzene
224-013-8 4165-57-5
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Difluoromethane
200-839-4 75-10-5
Press. Gas (Liq.)
GHS02 GHS04
REACH registration C&L View details
Tung oil
Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acids linoleic acid and oleic acid. (Aleurites cordata, Euphorbiaceae).
232-272-3 8001-20-5
Not Classified
Notified C&L View details
N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
231-217-0 7449-74-3
Flam. Liq. 3
Repr. 1B
GHS02 GHS08
REACH registration C&L View details
C.I. REACTIVE BLACK 47
403-940-3
Not Classified
Notified C&L View details
3,3,4,4,4-pentafluorobutan-1-ol
259-405-8 54949-74-5
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Dipotassium hexachloropalladate
240-974-6 16919-73-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Methyl 2-[cinnamylideneamino]benzoate
305-271-1 94386-48-8
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Hepta-1,6-diyne
219-253-5 2396-63-6
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
1-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)ethan-1-one
212-266-7 774-55-0
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
2-(2-butoxyethoxy)ethyl acrylate
230-810-1 7328-16-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Disodium 4,4'-isopropylidenediphenolate
219-488-3 2444-90-8
GHS07
Notified C&L View details
N,N'-dioctadecylsebacamide
252-352-1 35081-84-6
Not Classified
Notified C&L View details
2-amino-α-oxothiazol-4-acetic acid
277-301-0 73150-67-1
GHS07
Notified C&L View details
4-tert-butylbenzonitrile
224-137-2 4210-32-6
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Benzylbis(2-hydroxypropyl)tetradecylammonium chloride
265-349-5 65059-94-1
Notified C&L View details
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, oxidized
268-871-1 68153-22-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
(3aR,5R,6S,6aR)-5-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-tetrahydro-2H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
606-426-9 20031-21-4
GHS07
Notified C&L View details
Hickory, Carya ovata, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Carya ovata, Juglandaceae.
294-553-7 91723-46-5
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
2-fluoroethylamine hydrochloride
207-302-3 460-08-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
246-364-6 24621-73-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Aluminum oxide (Al2O3), solid soln. with cerium oxide (CeO2) and magnesium oxide, terbium-doped
310-017-8 102110-19-0
Not Classified
Notified C&L View details
Fats, animal, mixed with vegetable oils, deodorizer distillates
A complex mixture of fatty acids, sterols, aldehydes, ketones, and other materials prepared by the steam distillation of vegetable oils and meat fats followed by condensation of the steam containing these materials.
272-916-0 68920-10-5
Not Classified
Notified C&L View details
4'-ethoxyacetoacetanilide
204-577-1 122-82-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
4-methylpentane-2,3-dione
231-328-4 7493-58-5
Flam. Liq. 3
Skin Sens. 1
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Cyclopropylamine
212-142-2 765-30-0
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
GHS02 GHS05
REACH registration C&L View details
tert-butyl N-hydroxycarbamate
252-836-2 36016-38-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Disodium hydrogen aminomethyl[[4-[(sulphonatophenyl)amino]phenyl][4-[(sulphonatophenyl)imino]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]benzenesulphonate
249-113-9 28631-66-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Citronellyl acetate
205-775-0 150-84-5
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
hafnium tetra-n-butoxide
072-001-00-4
411-740-2 22411-22-9
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
GHS05 GHS07
Harmonised C&L View details
4-chloro-1'-(4-methoxyphenyl)benzohydrazide
240-441-8 16390-07-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
4-chloro-3,5-dinitrobenzamide
243-998-5 20731-63-9
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
1-Propanamine, 3-(triethoxysilyl)-, reaction products with trimethoxymethylsilane and 2-[[3-(trimethoxysilyl)propoxy]methyl]oxirane
610-348-0 474530-85-3
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
3-(dichloromethylsilyl)propyl acetate
226-126-8 5290-24-4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3,3-dichloro-2,2-dimethylpropionic acid
265-252-8 64855-18-1
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Alcohols, C18-22
307-144-6 97552-91-5
Not Classified
Notified C&L View details
(2H6)benzene
214-061-8 1076-43-3
Flam. Liq. 2
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Muta. 1B
Carc. 1A
STOT RE 1
GHS02 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-henicosafluoroundecyl)oxirane
254-007-0 38565-54-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-methyl-m-toluidine
612-055-00-3
211-795-0 696-44-6
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS06 GHS08
Harmonised C&L View details
Juniper, Juniperus virginiana, ext., epoxidized
309-341-2 100209-33-4
Not Classified
Notified C&L View details
benz[a]anthracene
601-033-00-9
200-280-6 56-55-3
Carc. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
tert-butyl 4-{2-oxo-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-1-yl}piperidine-1-carboxylate
616-594-5 781649-87-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Disodium 3-hydroxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
230-443-7 7143-21-7
GHS07
Notified C&L View details
Nafoxidine hydrochloride
439-520-1
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Repr. 1B
GHS05 GHS06 GHS08
Notified C&L View details
Dihydronicotinamide-adenine dinucleotide phosphate, tetrasodium salt
220-163-3 2646-71-1
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.