Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 15 October 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
sodium carbonate
011-005-00-2
207-838-8 497-19-8
Eye Irrit. 2
GHS07
Harmonised C&L View details
Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein
603-409-8 130381-04-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
610-580-2 50887-69-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Guar gum, carboxymethyl ether, sodium salt
609-654-7 39346-76-4
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Magnesium, bis(2-hydroxybenzoato-O1,O2)-, ar,ar'-di-C>13-alkyl derivs.
284-578-1 84929-98-6
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
Quinoline derivative
452-210-0
Not Classified
Notified C&L View details
Trisodium 2,4-bis[[2,4-diamino-5-[(3-sulphonatophenyl)azo]phenyl]azo]benzenesulphonate
229-206-0 6428-26-8
Not Classified
Notified C&L View details
m-Hydroxyphenol, oligomers
500-056-0 26982-54-7
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Piperazin-4-ylacetophenone
257-332-6 51639-48-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-METHYL-1H-TETRAZOLE
609-862-8 4076-36-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Disodium sulphonatoacetate
226-752-1 5462-60-2
Not Classified
Notified C&L View details
Dipotassium hydrogen 7-aminonaphthalene-1,3,6-trisulphonate
284-333-9 84852-23-3
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Anthemis nobilis, ext.
616-968-8 8015-92-7
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1yl]amino]-benzoic acid
920-437-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Repr. 1B
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
L-ornithine L-aspartate
221-772-7 3230-94-2
Not Classified
Notified C&L View details
Starch, hydrogen 2-(octen-1-yl)butanedioate, aluminum salt
618-671-9 9087-61-0
Not Classified
Notified C&L View details
3-(2,3-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
233-645-3 10290-37-6
Notified C&L View details
Methyl (Z,Z)-8,8-dioctyl-3,6,10-trioxo-2,7,9-trioxa-8-stannatrideca-4,11-dien-13-oate
262-265-0 60494-19-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 4
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Exo-(-)-4,7,7-trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane
227-219-6 5718-75-2
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
leucomalachite green
N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-benzylidenedianiline
612-281-00-2
204-961-9 129-73-7
Muta. 2
Carc. 2
GHS08
Harmonised C&L View details
Manganese oxide
215-695-8 1344-43-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
Glycine, N,N'-1,3-propanediylbis[N-(carboxymethyl)-
606-302-4 1939-36-2
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Repr. 2
GHS05 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Diethyl ethylphosphonate
201-111-9 78-38-6
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
4-Bromo-3-chloroanisole
610-550-9 50638-46-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-dodecylaminopropionic acid
215-968-1 1462-54-0
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Reaction product of potassium hydroxide and phosphorous acid
923-751-4
Not Classified
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
478-920-0 457632-32-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-methoxy-5-nitrobenzenediazonium chloride, compound with zinc chloride
271-309-8 68540-75-0
Not Classified
Notified C&L View details
(E,E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol
214-201-8 1113-21-9
Skin Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
(R,S)-4-(4-dimethylamino-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl)-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
608-053-00-7
430-780-1 103146-25-4
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one
259-174-3 54464-57-2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Pentacosane
211-123-6 629-99-2
Not Classified
Notified C&L View details
8,9-didehydro-6,8-dimethylergoline
208-947-3 548-42-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Tris(2,5-xylyl) phosphate
242-799-0 19074-59-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
(1S)-2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane
227-337-8 5794-04-7
Flam. Liq. 3
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS02 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
3-bromobutan-2-one
212-404-6 814-75-5
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Butyl myristate
203-759-8 110-36-1
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Phenol, 4-[(4-amino-3-methylphenyl)amino]-, reaction products with sodium sulfide (Na2(Sx)), thiosulfonated
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53441.
215-577-6 1332-88-3
Not Classified
Notified C&L View details
4,4'-oxybis(benzene-1,2-diamine)
220-226-5 2676-59-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Hydrocarbons, steam-cracking tar middle
A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of steam cracked tar. It consists predominantly of aromatic and other hydrocarbons and organic sulfur compounds boiling in the range of approximately 210°C to 340°C (410°F to 644°F).
289-222-9 86290-83-7
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Muta. 1B
Carc. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
Trimethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane
251-995-5 34396-03-7
Flam. Liq. 3
GHS02
REACH registration C&L View details
Ethyl linoleate
208-868-4 544-35-4
Skin Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Octasodium 2,2'-[(2,2'-disulphonato[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(1-hydroxy-3-sulphonatonaphthalene-6,2-diyl)azo]]bisnaphthalene-1,5-disulphonate
268-519-7 68110-30-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
(4aR,4bS,6aS,9aS,9bR,11aR)-4a,6a-Dimethyltetradecahydro-1H-indeno[5,4-f]quinoline-2,7-dione
616-323-0 76318-69-9
Skin Sens. 1B
STOT RE 2
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
Steel
603-109-7 12597-69-2
Not Classified
Notified C&L View details
3-amino-2,2-dimethylpropan-1-ol
247-948-3 26734-09-8
GHS07
Notified C&L View details
N-ethyl-1-(4-(phenylazo)phenylazo)-2-naphthylamine
228-862-5 6368-72-5
Not Classified
Notified C&L View details
Magnesium silicate
237-413-2 13776-74-4
Not Classified
Notified C&L View details
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[1,1'-biphenyl]yl-.omega.-hydroxy-, benzylated
614-292-8 68130-72-3
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
Cusparia febrifuga, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cusparia febrifuga, Rutaceae.
283-883-7 84775-53-1
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.