Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 15 October 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Kinoprene
255-898-9 42588-37-4
Flam. Liq. 3
Aquatic Acute 1
GHS02 GHS09
Notified C&L View details
C.I. Acid Orange 89
602-819-4 12269-95-3
Not Classified
Notified C&L View details
(8S-cis)-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxynaphthacene-5,12-dione hydrochloride
246-818-3 25316-40-9
Acute Tox. 4
Carc. 1B
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
N,N'-bis(6-fluoro-4-(3-(1-ethyl-6-hydroxy-3,4-dimethyl-heteromonocyl-5-ylazo)-phenylamino)- 1,3,5-triazine-2-yl)-phenylenediamine, polysulfonate sodium salt
421-910-8
Skin Sens. 1B
GHS07
Notified C&L View details
Antimony, compound with nickel (1:3)
235-676-8 12503-49-0
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Soybean oil
Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acids linoleic, oleic, palmitic and stearic. (Soja hispida, Leguminosae).
232-274-4 8001-22-7
Not Classified
Notified C&L View details
Benzoic acid, 2-amino-3,5-dibromo-, methyl ester
611-997-2 606-00-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-mercapto-L-valine hydrochloride
247-077-9 25526-04-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
606-739-0 213265-83-9
GHS07
Notified C&L View details
nickel disilicide
028-056-00-1
235-379-3 12201-89-7
Skin Sens. 1
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Carc. 1A
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Sodium D-gluconate
238-976-7 14906-97-9
Not Classified
Notified C&L View details
Dimethyl (2-acetoxyethyl)phosphonate
254-301-9 39118-50-8
Not Classified
Notified C&L View details
Coleus barbatus, ext.
607-025-1 223748-52-5
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Anthracene-9,10-dicarbaldehyde
230-322-9 7044-91-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Poly Alpha-méthylstyrène
607-482-7 25014-31-7
Not Classified
Notified C&L View details
Phenylpropiolic acid
211-285-8 637-44-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
potassium N-(1-methoxy-1-oxobut-2-en-3-yl)valinate
607-514-00-X
427-240-2 134841-35-3
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
(6R,7R)-7-{[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-{[(1-tert-butoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)oxy]imino}acetyl]amino}-8-oxo-3-(pyridinium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
600-349-4 102772-66-7
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
REACH registration C&L View details
[2-[(2-methyl-1-oxoallyl)oxy]ethyl] hydrogen maleate
257-569-5 51978-15-5
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
colecalciferol; cholecalciferol; Vitamin D3
603-180-00-4
200-673-2 67-97-0
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
STOT RE 1
GHS06 GHS08
Harmonised C&L View details
Phosphoric acid, butyl ester
235-826-2 12788-93-1
Skin Corr. 1B
GHS05
REACH registration C&L View details
N,N-Dibutyl-3-aminophenol
610-109-0 43141-69-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Pentaammonium triphosphate
238-741-9 14693-67-5
Not Classified
Notified C&L View details
Undaria pinnatifida, ext.
607-058-1 223751-81-3
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Sulfuric acid, ammonium iron(3+) salt (2:1:1), dodecahydrate
616-517-5 7783-83-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Trimethylarsine
209-815-8 593-88-4
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06
Notified C&L View details
2,4-dihydro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)-3H-1,2,4-triazole-3-thione
250-288-9 30682-81-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Palladium dioxide
234-836-4 12036-04-3
Ox. Sol. 3
Aquatic Chronic 4
GHS03
Notified C&L View details
Fatty acids, tall-oil, compds. with 2-(diethylamino)ethanol
269-809-6 68334-10-1
Not Classified
Notified C&L View details
4-tert-butylbenzenethiol
219-255-6 2396-68-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,4,6-tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
213-023-8 915-76-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Methyl N-(2,6-dimethylphenyl)-DL-alaninate
258-237-2 52888-49-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
Disodium (Z)-[2-[(1-oxooctadec-9-enyl)amino]ethyl] 2-sulphonatosuccinate
270-864-3 68479-64-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Amines, coco alkyl, reaction products with epichlorohydrin and formaldehyde
305-947-6 95370-82-4
Not Classified
Notified C&L View details
Saffron, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Crocus sativus, Iridaceae.
283-295-0 84604-17-1
Flam. Liq. 3
Carc. 2
GHS02 GHS08
Notified C&L View details
Citronellyl 3-methylcrotonate
244-019-4 20770-40-5
Not Classified
Notified C&L View details
Cinnamyl phenylacetate
231-322-1 7492-65-1
Not Classified
Notified C&L View details
lead sulfochromate yellow
C.I. Pigment Yellow 34
[This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.
082-009-00-X
215-693-7 1344-37-2
Carc. 1B
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 1A
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
methyl 2-acetamidoprop-2-enoate
609-121-9 35356-70-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-(benzoylamino)-3-[[5-[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]methyl]-1-sulpho-2-naphthyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid, lithium sodium salt
280-427-9 83400-12-8
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Altizide
226-994-8 5588-16-9
Not Classified
Notified C&L View details
Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi-, octanoates
298-714-2 93821-28-4
Skin Corr. 1B
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
GHS05 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
4-chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluene
204-451-6 121-17-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,4-dichloro-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)benzene
249-420-8 29091-09-6
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
4-benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde
219-379-0 2426-87-1
GHS07
Notified C&L View details
3-ethoxyandrosta-3,5-dien-17-one
619-264-9 972-46-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
Fusidic acid
230-256-0 6990-06-3
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
Epinephrine
200-098-7 51-43-4
Acute Tox. 3
Acute Tox. 2
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
1-methoxy-2-nitro-4-phenylbenzene
605-152-7 15854-73-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
hexadecyl 3-amino-4-isopropoxybenzoate
607-552-00-7
424-830-1
Aquatic Chronic 4
Harmonised C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.